Mladí Slováci sa pripravujú na náročnú prestížnu medzinárodnú  kyberbezpečnostnú súťaž The European Cybersecurity Challenge, ktorú organizuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA už ôsmy rok. Cieľom súťaže je povzbudzovať mladých ľudí, aby smerovali kariéru do takej trendovej oblasti, akou sa kybernetická bezpečnosť stáva, rozvíjať  ich profesionálne schopností a zručností a zároveň vytvoriť atraktívny priestor, kde sa stretnú s ľuďmi rovnakého zamerania a možno aj s ich  budúcimi zamestnávateľmi. Účastníci riešia úlohy v oblastiach, akými sú zabezpečenie webu a siete, bezpečnosť mobilných zariadení, kryptovanie, reverzné inžinierstvo a digitálna forenzia. Z národných tímov sú navrhovaní členovia Team Europe, ktorý potom súťaží vo svetovom  finále. Každý štát môže odporučiť jedno dievča a jedného chlapca. Ôsmy ročník súťaže The European Cybersecurity Challenge sa uskutoční v nórskom Hamari  v termíne od 25. do 27. novembra 2023.

A kto bude slovenský tím, resp. oficiálne Team Slovakia  tvoriť?  Bude mať desať členov od 19 do 25 rokov.  „V tíme je deväť chlapcov a jedno dievča a priemerný vek je 21 rokov. Máme tu skončených stredoškolákov z Košíc, Banskej Bystrice aj z Oravy, vysokoškolákov z bratislavských aj zahraničných fakúlt a jeden junior už pracuje v štátnej správe,“ vysvetľuje tímová manažérka Alexandra Húsková z Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. jeho jadrom sú  najmä úspešní účastníci národnej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame 2023, traja účastníci si už vyskúšali európske finále ECSC už minulý rok.  Technickým koučom tímu je Ján Skalný z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, ktorý doplnil: „Technické vedomosti sú na rôznych úrovniach v závislosti od miery angažovanosti jednotlivcov. Častokrát prekvapia svojimi znalosťami práve najmladší členovia. Pre súťaž je dôležitý tímový duch, čiže schopnosť spolupráce, komunikácie ale rovnako aj nadšenie a vôľa.“

Kapitánom bude Martin Mihalovič (24 rokov) , študent Tallinn Technical University & University of Tartu, ktorý o sebe povedal “ Počítačom som sa začal venovať na strednej škole – Gymnáziu Jura Hronca, kde som mal skvelých učiteľov – osobitne pána Demáčka a pána Výbošťoka.  Kariéru popri vysokej škole som začal ako programátor, neskôr ako SOC analytik v súkromnom CSIRT tíme a ako forenzný analytik som pracoval vo vládnom CSIRT tíme. Momentálne študujem Master degree v Estónsku – odbor digitálnej forenznej analýzy. Vo voľnom čase sa venujem genetickej malvér analýze.“

 

Fotografie z bootcampu, ktorý sa konal  v Bratislave od štvrtku 24. augusta do soboty 26. augusta: 

„Vytvoriť fungujúci tím z mladých hekerov, ktorí sa navzájom nepoznajú, je náročná výzva,“ hovorí tímová manažérka Alexandra Húsková z Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.  Jeho členovia sa stretli  počas bootcampu v Bratislave od štvrtku so soboty (24.-26.8.), keď v rámci tréningu  absolvovali online súťaž CTF (Capture the Flag), workshopy a školenia. Program pripravili zástupcovia Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT Ján Skalný, Milan Pikula a Lukáš Balážik z autorského tímu CyberGame. Tréningové bootcampy sú esenciálne pre fungovanie tímu počas samotnej súťaže. Obsahujú nevyhnutný kus teórie a členovia tímu sa zároveň rozdelia podľa súťažných oblastí do mikrotímov s ohľadom na individuálne zručnosti a zároveň zdieľajú riešenia počas spoločného hrania online CTF.

Tím sa tento rok už zúčastnili  medzinárodného bootcampu vo Viedni a aktívne spolupracuje online.  Slovensko oficiálne po prvýkrát vytvorilo tím na európske finále The European Cybersecurity Challenge,  v roku 2022, kde obsaidilo 22. priečku. V tomto ročníku, ktorý sa uskutoční v novembri v Nórsku, má Team Slovakia rozhodne vyššie ambície.

(Viac informácií na webovej stránkeeuropeancybersecuritychallenge.eu.  Oficiálnym národným kontaktným bodom súťaže The European Cybersecurity Challenge na Slovensku je Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.)