V dnešnej dobe nás obklopuje množstvo technológií, ktoré nám uľahčujú každodenný život. Dve z nich, NFC (Near Field Communication) a Bluetooth, sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich smartfónov, tabletov a ďalších zariadení. Aj keď sa na prvý pohľad môžu javiť podobne, majú v skutočnosti výrazné rozdiely vo svojich schopnostiach a využití.

Technológia NFC (Near Field Communication)

NFC je technológia určená na bezkontaktnú výmenu dát medzi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú blízko seba, zvyčajne vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov. Táto metóda komunikácie umožňuje rýchle a jednoduché prepojenie zariadení iba pomocou priloženia jedného k druhému. Často sa využíva pri bezpečných transakciách (napríklad platby cez mobil), pre párovanie zariadení (napríklad spárovanie slúchadiel s telefónom) či v bezkontaktných prenosoch informácií (ako je prístup do budovy prostredníctvom identifikačných kariet).

Hlavnou výhodou NFC je jeho jednoduchosť a rýchlosť pripojenia, ktoré nemusí vyžadovať ďalšie nastavovanie alebo manuálne spárovanie zariadení. Napríklad pri platbách sa stačí dotknúť svojho smartfónu o terminál a transakcia je vykonaná.

Technológia bluetooth

Bluetooth, na druhej strane, je bezdrôtová technológia určená na komunikáciu medzi zariadeniami v širšom rozsahu. Táto technológia má väčší dosah ako NFC a umožňuje pripojiť zariadenia vo vzdialenosti až niekoľkých desiatok metrov. Bluetooth sa využíva pre spojenie medzi rôznymi typmi zariadení, od slúchadiel, reproduktorov až po inteligentné hodinky či automobilové systémy. Táto technológia poskytuje stabilné spojenie pre prenos dát, hudby a ďalších informácií medzi zariadeniami.

Jednou z hlavných výhod technológie bluetooth je jej univerzálnosť a možnosť pripojenia viacerých zariadení s jedným hlavným zariadením, ako je smartfón alebo tablet. To znamená, že môžete mať pripojené slúchadlá, reproduktor a ďalšie zariadenia naraz a prepínať medzi nimi bez nutnosti znovu ich spárovať.

Ktorá je bezpečnejšia?

Hlavným rozdielom medzi NFC a bluetooth je, ako sme už spomenuli, ich dosah a spôsob využitia. NFC je obmedzené na krátku vzdialenosť a zvyčajne sa využíva pre jednoduché úlohy, ktoré vyžadujú okamžité pripojenie. Toto obmedzenie vzdialenosti môže byť výhodou z hľadiska bezpečnosti, pretože útoky z väčšej vzdialenosti sú zložitejšie. Bezpečnostné riziká NFC sa väčšinou týkajú možných útokov na dáta pri blízkosti zariadenia. Pri platbách alebo pri prenose citlivých informácií je dôležité, aby bolo spojenie bezpečné a neprístupné pre neoprávnené zariadenia. Bezpečnosť technológie bluetooth závisí od verzie používanej technológie. Novšie verzie majú zvyčajne lepšie zabezpečenie. Hrozby pre bezpečnosť bluetooth zahŕňajú možné útoky na dáta, odpočúvanie komunikácie a útoky typu „bluesnarfing“ alebo „bluejacking“.

Bluesnarfing je nelegálna hekerská technika, ktorá umožňuje neoprávnený prístup k dátam (ako sú kontakty, správy, kalendár a podobne) v mobilných zariadeniach pomocou bluetooth. Útočníci využívajú bezpečnostné chyby v softvéri a používajú špeciálne softvérové nástroje na získanie neoprávneného prístupu k informáciám uloženým v cieľovom zariadení. Tento druh útoku môže ohroziť súkromie a bezpečnosť používateľa, pretože umožňuje získanie citlivých informácií bez vedomia majiteľa zariadenia. Je preto dôležité mať aktualizovaný softvér a starostlivo spravovať nastavenia bluetooth, aby sa minimalizovala možnosť takéhoto útoku.

Bluejacking je forma bezdrôtového útoku, ktorý využíva technológiu bluetooth na posielanie nevyžiadaných správ, obrázkov alebo kontaktov medzi bluetooth zariadeniami v dosahu. Na rozdiel od bluesnarfingu, pri ktorom útočníci získavajú prístup k dátam, bluejacking sa zameriava na neškodné posielanie správ alebo informácií medzi zariadeniami. Tento druh aktivity často slúži na zábavu alebo ako spôsob demonštrácie zraniteľnosti systémov bluetooth. Nejde o získanie prístupu k citlivým informáciám, ale skôr o nežiadanú komunikáciu, čo môže byť rušivé alebo zábavné podľa úmyslu odosielateľa.