Mestá a obce majú necelé dva mesiace na to, aby z eurofondov získali príspevok na posilnenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Čoskoro totiž naberie platnosť nová smernica EÚ, ktorá ukladá zvýšené nároky v tejto oblasti pre mnoho organizácií v súkromnom aj verejnom sektore. Upozornila na to spoločnosť Novo Funding.

„Nová smernica rozširuje pole pôsobnosti kybernetickej bezpečnosti, čo ovplyvní množstvo subjektov. Budú nútené zaviesť rozličné bezpečnostné opatrenia, ako je aktívna kybernetická ochrana s dôrazom na prevenciu, riadenie kybernetických rizík, či technológie na ochranu dát a posilnenie odolnosti informačných systémov voči útokom alebo výpadkom,“ uviedla spoločnosť. Dodala, že verejná správa má aktuálne šancu zabezpečiť si finančné prostriedky prostredníctvom výzvy Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa v rámci Programu Slovensko. Môže tak získať finančnú injekciu v rozpätí od 200 000 do 450 000 eur.

Spoločnosť zdôraznila, že posilnenie ochrany je pre mestá a obce kľúčové, keďže kybernetické útoky často zasahujú aj samosprávy. Hekeri môžu pri útoku získať rôzne údaje a citlivé informácie, spôsobiť finančné straty alebo ohroziť súkromné dáta ľudí. Taktiež môže dôjsť k poškodeniu renomé danej inštitúcie. Samosprávy často takéto nebezpečenstvá  podceňujú. Čas na zosúladenie s normou mestá a obce ešte majú. EÚ síce schválila už koncom roka 2022 smernicu európskeho kybernetického štandardu NIS 2, ktorá nadobudla účinnosť vlani 16. januára. Slovensko má povinnosť začleniť ju do svojej legislatívy do 17. októbra tohto roku.