Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) spustila trinásty ročník IT Fitness Testu. V najrozsiahlejšom testovaní digitálnych zručností si budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností opätovne bezplatne otestovať všetci žiaci a učitelia základných a stredných škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, a aj na Ukrajine, taktiež aj vysokoškoláci, štátne organizácie a súkromné firmy. Zapojiť sa do neho možno na tomto odkaze.

Minulý rok si ich v rámci piatich krajín overilo rekordných 150-tisíc respondentov. IT Fitness Test sa opätovne rozširuje aj za hranice Európskej únie a svojou jedinečnosťou bude aj v roku 2024 dostupný pre žiakov, študentov, učiteľov, ale aj širšej verejnosti, v krajinách Vyšehradskej skupiny ako aj na Ukrajine. „Digitálne zručnosti sú povinnou výbavou každého kto chce úspešne študovať alebo pracovať a výsledok testu poskytne podrobnú informáciu o ich skutočnej úrovni a súčasne odporučí, ktoré oblasti si treba zlepšiť, “ vysvetlil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Výsledky minuloročného testovania vo všetkých krajinách potvrdili, že žiaci majú nedostatky v riešení úloh s vyššou kognitívnou náročnosťou, v ktorých je potrebné riešiť problém na komplexnej úrovni. V riešení uprednostňujú odpovede vyplývajúce z rýchleho rozhodnutia. Najlepšie sa žiaci vyznajú v práci s internetom a veľmi dobre vedia pracovať so sociálnymi sieťami, avšak práca s kancelárskymi nástrojmi patrí dlhodobo k najhoršie hodnoteným oblastiam.

Testovacie otázky zostavuje medzinárodný autorský tím expertov tak, aby zohľadňovali aktuálne požiadavky na zručnosti a najnovšie trendy a výzvy v digitálnom prostredí. To v súčasnosti zahŕňa aj prácu s rôznymi nástrojmi umelej inteligencie, ktorá je považovaná za jednu z najväčších výziev súčasnej doby a preto sa s ňou stretnú v aktuálnom ročníku testovania aj žiaci a študenti.

„Len za posledné tri roky sa dopyt po zručnostiach v oblasti umelej inteligencie zvýšil o 33 %. Výzvu predstavujú predovšetkým ľudia, ktorí dokážu nástroje umelej inteligencie správne a bezpečne využívať, aby im pomohla stať sa efektívnejšími. Som preto rád, že slovenskí žiaci a študenti majú aj vďaka IT Fitness testu už dnes príležitosť učiť sa, akým spôsobom nástroje umelej inteligencie používať. Takto vybavení ľudia vstupujúci na trh práce umožnia firmám dynamicky reagovať na meniacu sa situáciu a posilniť ich a aj vlastnú konkurencieschopnosť,“ zdôraznil šéf rezortu investícií Richard Raši.

Okrem žiakov, študentov a učiteľov si aj tento rok budú môcť svoje znalosti overiť vďaka špeciálnemu testovaciemu rozhraniu i štátne a verejné organizácie, súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Každá zapojená organizácia tak dostane cennú spätnú väzbu, vďaka ktorým efektívne vyhodnotí úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov. Zručnosti sa budú preverovať v kategóriách ako sú internet, bezpečnosť a počítačové systémy, komplexné úlohy, kancelárske nástroje, kolaboratívne nástroje a sociálne siete. Ako vždy, aj počas trinásteho ročníka je testovanie bezplatné, online dostupné komukoľvek, a to až v šiestich jazykoch, vrátane angličtiny či ukrajinčiny.