Vyššia ochrana spotrebiteľov, zákaz falošných online recenzií, ale aj viac povinností pre prevádzkovateľov e-shopov. Nové pravidlá nakupovania cez internet prináša novoprijatá legislatíva vychádzajúca zo smernice Európskej únie, ktorou sa už aj na Slovensku budeme riadiť. Aké sú teda najzásadnejšie zmeny z pohľadu spotrebiteľa? Podrobnosti vysvetlili špecialisti z najznámejšieho nákupného poradcu Heureka.sk.

Jednou z najočakávanejších zmien sa týkajú výrobkov odlišného zloženia, ktoré sú uvádzané na trh vo viacerých štátoch ako identické. Dvojaká kvalita produktov totiž rezonuje najmä v krajinách strednej a východnej Európy. Po novom budú takéto výrobky považované za klamlivú obchodnú praktiku. Výnimkou bude, ak je rozdielnosť výrobku zapríčinená legitímnymi faktormi, ako napríklad dostupnosť alebo sezónnosť surovín. Náhrade cukru lacnejšou glukózou či iným zložením pracieho prášku však nadobro odzvoní, čo určite ocenia mnohí spotrebitelia.

Aj zľavy dostanú nové pravidlá

Mnohí spotrebitelia majú skúsenosť s bombastickými zľavami, ktoré v skutočnosti až také skvelé nie sú. Smernica obchodníkom prikáže vypočítať zľavu z najnižšej ceny, za ktorú obchodník ponúkal tovar v posledných 30 dňoch. Niektorí spotrebitelia si tiež všimli, že vidia dve rôzne ceny v závislosti na použitom internetovom prehliadači. Ide o postup, pri ktorom sa cena za produkt nenápadne zvyšuje, ak oň prejavíte záujem, napríklad ak viackrát kliknete na ten istý produkt či opakovane navštevujete rovnaký web. Ak obchodník využíva takéto praktiky a zvyšuje cenu produktu, musí o tom spotrebiteľa po novom informovať.

Falošné online recenzie

Recenzie, ktoré nepochádzajú od skutočných zákazníkov a ich účelom je len presvedčiť spotrebiteľov k nákupu, zaregistroval pri online nákupoch asi každý. Nová smernica ich zakazuje majiteľom e-shopov používať. Zároveň ukladá povinnosť zaviesť postupy, ktorými budú e-shopy kontrolovať, či recenzie pochádzajú od tých, ktorí si produkt naozaj zakúpili. To môže byť v praxi pre mnohé e-shopy problém. “Na Heureke máme overovanie recenzií správne nastavené už od založenia programu Overené zákazníkmi, ktorý slúži práve na zbieranie hodnotení a recenzií. Za rok 2023 spotrebitelia napísali vyše 3 milióny overených recenzií. E-shopy zapojené do programu Overené zákazníkmi tak majú istotu, že ich recenzie sú v súlade s novou smernicou a nemusia sa obávať žiadnych sankcií,” hovorí Jan Mayer. Heureka bude musieť zrušiť len možnosť pridania recenzie e-shopu, ktorý nie je do programu Overené zákazníkmi zapojený. V týchto recenziách totiž nie je možné jednoznačne dokázať, že boli udelené zákazníkom.

Väčšia transparentnosť vyhľadávačov produktov

Online  trhoviská budú mať novú povinnosť zverejniť informácie o spôsobe zostavovania poradia ponúk. Inými slovami, spotrebiteľ má právo vedieť, či si obchodníci za umiestnenie ich ponuky na popredných priečkach priplatili. Za rozsiahle porušovanie právnych predpisov, ktoré poškodzuje spotrebiteľov, budú môcť príslušné štátne orgány udeliť pokutu vo výške až 4 % z ročného obratu podnikateľa. Ak informácie o ročnom obrate nebude možné zistiť, udelená pokuta môže byť až do výšky 2 milióny eur.