Vykrmovanie a porciovanie prasiatka – pig-butchering – je sofistikovaný systém, ktorým možno pripraviť obete o veľké sumy peňazí. Tento typ podvodu sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším, pretože zločinci vyvíjajú stále rafinovanejšie metódy na získanie dôvery svojich obetí. Pig-butchering dostal svoj názov pre podobnosť s postupným procesom porciovania prasaťa. Podvodníci najskôr získavajú dôveru obete zdanlivým nadväzovaním priateľského alebo dokonca romantického vzťahu. V tejto úvodnej fáze sa snažia vytriediť ľahko zraniteľné osoby, ktoré by mohli byť vhodným terčom. Často využívajú online zoznamky, sociálne siete alebo investičné fóra, kde kontaktujú svoje potenciálne obete.

Po nadviazaní kontaktu prebiehajú nevinné a nenápadné konverzácie, pri ktorých podvodníci trpezlivo, rádovo aj mesiace, budujú vzťah dôvery a náklonnosti. Používajú pritom rôzne príbehy vhodné na získanie dôvery, pričom sa prezentujú tak, aby si získali maximálnu dôveru obete. Cieľom je, aby obeť považovala podvodníka za blízkeho priateľa alebo dokonca možného životného partnera. Keď je vzťah dostatočne vybudovaný, prichádza ďalšia fáza podvodu – podvodníci začnú odporúčať obeti zdanlivo výhodné investičné príležitosti. Spočiatku sú reálne a naozaj môžu priniesť obeti nejaký zisk.  Následne využijú vhodnú situáciu a obeti ponúknu mimoriadnu investičnú príležitosť s vysokým výnosom.  Často pritom ide o sieť podvodníkov, pričom na ďalších sa útočník odvoláva ako na svojich klientov, ktorí vďaka nemu úspešne zbohatli. Ich sociálne profily a weby to potvrdzujú a zvyšujú dôveryhodnosť útočníka.  Obete sú systematicky obkľúčené dôveryhodnosťou a tlakom zo strany podvodníkov i ďalších údajných investorov z ich kruhu, všetko na prvý pohľad pôsobí reálne.

V tejto fáze sa obete čoraz viac začínajú obávať, že výnimočnú ponuku premeškajú a postupne prekonávajú svoje prirodzené obavy. Zvyčajne začnú s menšími investíciami, pri ktorých najprv profitujú vďaka podvodníkom ovládaným falošným investičným platformám. Toto ich ešte viac utvrdí v dôvere voči podvodníkom a ich údajným výnosným investíciám. Keď sú obete dostatočne zlákané vidinou vysokých ziskov, podvodníci začnú žiadať väčšie investície pod zámienkou maximalizácie potenciálnych ziskov. Časom zaplatia obete stále väčšie sumy, až nakoniec pošlú všetky svoje úspory. Ak sa obete pokúsia získať svoje peniaze späť, podvodníci použijú vopred pripravené výhovorky, ako sú regulačné opatrenia, spracovateľské poplatky alebo simulované výpadky systémov. Keď sú všetky prostriedky od obete bezpečne prevedené,  odmlčia sa a zmiznú.  Obete si až príliš neskoro uvedomia, že celý čas boli súčasťou prepracovaného podvodného systému na ich okradnutie.

Pig-butchering je mimoriadne obľúbeným typom podvodu, pretože jeho vykonávatelia starostlivo identifikujú a cielia na zraniteľné skupiny populácie, ako sú osamelo žijúci jednotlivci, rozvedení alebo ovdovelí ľudia či finančne neskúsené osoby. Zacielenie na tieto skupiny zvyšuje pravdepodobnosť, že obete uveria výhodným investičným ponukám. Jedným z nedávnych príkladov pig-butcheringu bola skupina čínskych podvodníkov, ktorá v rokoch 2019 – 2021 prilákala viac ako 90 000 obetí z USA a ďalších krajín do falošných investičných systémov prevádzkovaných priamo z Číny. Viaceré obete prišli o desiatky až stovky tisíc dolárov. Iný prípad z roku 2022 odhalil prepojenú štruktúru viac ako 150 účtov indických a nigérijských podvodníkov, ktorí sa vydávali za zahraničných investorov či amerických lekárov a farmárov. Vylákali viac ako 10 miliónov dolárov od mnohých starších amerických občanov.

Pig-butchering demonštruje nebezpečnú zručnosť moderných podvodníkov v oblasti sociálneho inžinierstva a sofistikovanej  manipulácie. Jeho dlhodobý priebeh s postupným budovaním dôvery znamená vážnu hrozbu najmä pre finančne menej skúsené osoby.