Už o niekoľko dní, konkrétne od 1. júla vstúpi do platnosti  dlho očakávaná novelu Zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá prináša zvýšenú ochranu spotrebiteľov najmä v online prostredí. Reaguje tak na neustále sa rozvíjajúci digitálny trh a trendy v oblasti elektronického obchodovania.  Jednou z kľúčových zmien je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udávania dôvodu. Zatiaľ čo doteraz mohli spotrebitelia odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní, po novom sa im táto lehota predlžuje na 30 dní. Týka sa to však len zmlúv uzavretých pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti spotrebiteľa alebo pri organizovaných predajných a prezentačných podujatiach.

Novela tiež prináša vyššiu transparentnosť pri nákupoch prostredníctvom online trhovísk, ako sú Kaufland Online trhovisko, Allegro, Vinted a ďalšie. Prevádzkovatelia budú musieť spotrebiteľom jasne oznámiť, či nakupujú od obchodníka alebo fyzickej osoby (pri ktorej sa neposkytuje rovnaká zákonná ochrana). Online trhoviská budú zároveň povinné označiť platenú reklamu a jasne vysvetliť kritériá, na základe ktorých určujú poradie výsledkov pri vyhľadávaní produktov.

Väčšia transparentnosť sa bude vzťahovať aj na spotrebiteľské recenzie produktov. Obchodníci budú musieť zabezpečiť a overiť, že recenzie pochádzajú od zákazníkov s reálnou skúsenosťou s produktom. Cieľom je predchádzať klamlivým recenziám, ktoré by mohli mať vplyv na nákupné rozhodnutie zákazníka. Novela taktiež zavádza opatrenia proti umelému navyšovaniu cien pred zľavovými akciami typu „Black Friday“. Obchodníkom sa tak zabráni v praktike navyšovania ceny tesne pred zľavou, ktorá sa tak môže javiť atraktívnejšou.

Zákon tiež bráni marketingu prezentujúcemu výrobok ako identický s výrobkom z iného členského štátu EÚ, ak tomu tak nie je. Reaguje sa tak na problémy s dvojakou kvalitou tovarov na jednotnom trhu – napríklad, že čokoláda  alebo prací prášok, uvádzané pod jednou značkou majú iné zloženie v Nemecku a iné na Slovensku.