Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT končí. Oznámili to 28. júna na tlačovej konferencii v priestoroch Slovensko IT v Košiciach minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom rezortu Ivanom Ivančinom. IT spoločnosť dosiahla za necelé štyri roky existencie kumulovanú stratu viac ako 7 miliónov eur. Riadené ukončenie jej pôsobenia je už v rukách likvidátora a vážne pochybenia budú  podľa ministerstva riešiť orgány činné v trestnom konaní.

Obchodná spoločnosť si za celú dobu svojej existencie nevybudovala relevantné technické know-how a ani príslušnú organizačnú štruktúru na to, aby bola pre štát prínosom a generovala zisk. Nemala relevantný plán projektov a bola založená bez akejkoľvek analýzy a stratégie. Potvrdili to aj závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý odhalil 27 veľmi vážnych zistení. „Jedným z tých najzásadnejších bolo, že spoločnosť od svojho založenia nemala až do septembra 2023 schválený žiaden podnikateľský plán, ktorý je súčasťou riadenia a kontroly firmy. Nemohli teda ani len tušiť, či bude spoločnosť, ohlasovaná s veľkou pompou, vôbec schopná vyplniť medzeru na IT trhu,“ uviedol Raši.

„Slovensko IT bolo od svojho vzniku odsúdené na zánik. Viac ako 80 programátorov chodilo do práce a prvých osem mesiacov tu sedeli bez jedinej objednávky.  A keď si už ministerstvo niečo objednalo, tak jednotlivé zákazky boli vzhľadom na schopnosti spoločnosti vyložene nevhodné a internými zdrojmi nerealizovateľné a viedli tak k vybudovaniu absolútnej závislosti na tretích stranách – subdodávateľoch, čím sa úplne strácal pôvodný dôvod založenia spoločnosti.  Ako príklady uveďme projekty CAMP, ÚVO eForms a Grant Manažment, ktoré buď katastrofálne zlyhali alebo neboli ani objednané, “ vysvetlil štátny tajomník Ivan Ivančin.

Nové vedenie ministerstva poverilo riadením spoločnosti Slovensko IT Tomáša Olexu, ktorý hneď po svojom nástupe dohodol zníženie ročného nájomného z 240-tisíc eur na polovicu. Prvotne mal rezort v pláne štátnu IT firmu zachrániť. „Po mojom nástupe som na dennej báze komunikoval s vedením ministerstva investícií. Hľadali sme spôsob, ako nájsť miesto pre Slovensko IT v ekosystéme štátneho IT a ako naplniť tie ciele, ktoré boli s veľkou slávou ohlasované pri jeho vzniku. Bohužiaľ, čím viac informácií sme odkrývali, tým viac sa tento cieľ vzďaľoval. Na základe veľmi presných dát, ktoré sme za tri mesiace po mojom nástupe zozbierali, bolo rozhodnutie ukončiť prevádzku spoločnosti Slovensko IT riadeným spôsobom absolútne nevyhnutné. Dodávam, že zamestnanci tejto spoločnosti majú vyrovnané všetky nároky, ktoré im v zmysle zákonníka práce patria,“ ozrejmil riaditeľ Slovensko IT Tomáš Olexa.