Pri odpovedaní na túto otázku sa skúsme najprv inšpirovať u mienkotvorcov. Ešte v roku 2015 predniesla šéfka spoločnosti IBM, Ginni Rometty, celkom silné tvrdenie: „Veríme, že dáta sú fenoménom našej doby. Sú novým prírodným zdrojom. Sú novým základom konkurenčných výhod a transformujú všetky povolania a oblasti podnikania. A ak je toto pravda, tak kybernetický zločin je najväčšou hrozbou pre každé povolanie, každé odvetvie a každú firmu na svete.“ (1)

Tu môžete polemizovať, že objektivita IBM je otázna a len sa snažia pomôcť predaju svojich produktov a služieb v tejto oblasti. To síce môže byť pravda, ale podobný názor majú aj biznis lídri z iných ako IT oblastí. Napríklad Warren Buffet bol podobne priamočiary minulý rok: „O kybernetickej bezpečnosti neviem veľmi veľa, ale myslím si, že je to problém číslo 1 celého ľudstva.“ (2)

Neprekvapilo by ma, ak by ste si vlastný názor nechceli vytvoriť iba na základe názorov Buffeta alebo Romettyovej. Potrebujeme predsa nejaké fakty, čísla.

Internet Crime Complaint Center (IC3), ktoré je súčasťou FBI (, vo svojej pravidelne vydávanej výročnej správe (4), popisujúcej kybernetickú kriminalitu (nielen) v Spojených štátoch., dokumentuje neustále rastúci počet incidentov. Za rok 2017 priniesla šokujúce zistenia:  300.000 kybernetických zločinov a spôsobené škody vo výške 1,4 miliardy dolárov.

Minulý rok taktiež Financial Times konštatovali (5),  že prevažne kvôli únikom dát sa náklady firiem na kybernetickú bezpečnosť zvýšili o 22,7 % na 11,7 milióna dolárov v priemere. FT nedávno taktiež označili kybernetické riziká za najväčšiu hrozbu pre sektor energetiky, dokonca väčšiu ako riziká výpadkov. (6)

A čo si o kybernetických rizikách myslí organizácia ako World Economic Forum? Dáva to jasne najavo vo svojom výročnom 2018 Global Risk Reporte (4):

Ak je pravdepodobnosť výskytu kybernetických útokov tesne za výčinmi počasia a prírodnými katastrofami, asi vám prirodzene napadne otázka, aký veľký môže byť ich dopad na podniky? A možno už aj tušíte, že taký veľký, že „vyhráva“ rebríček rizík pre Severnú Ameriku a uzatvára TOP5 pre Európu.

Celá spomínaná správa Svetového ekonomického fóra je zaujímavým čítaním, ale ak patríte medzi fanúšikov manažérskych zhrnutí, tu je niekoľko kľúčových viet:

„[Kybernetické] útoky sa stupňujú, vo svojom výskyte aj ničivom potenciáli.“

„Čo bolo kedysi považované za kybernetické útoky veľkých rozmerov, sa dnes stáva bežným.“ „Finančné náklady kybernetických útokov sa zvyšujú.”

„Očakáva sa, že straty firiem spôsobené kyberzločinom dosiahnu v najbližších piatich rokoch 8 biliónov dolárov.“