Mobilné zariadenia sú stále podceňovanou bránou, ktorou útočníci dokážu preniknúť aj do inak dobre chránených systémov 

  1. Mobilné zariadenia nepredstavujú vážne bezpečnostné riziko

Ak si myslíte, že takéto tvrdenie dnes od profesionálov nemôže zaznieť, možno máte pravdu. V praxi sa však ešte stále mnohí tak správajú. V prieskume BYOD & Mobile Security Report, ktorý spoločnosť Crowd Research Partners uskutočnila v roku 2016 medzi 8001 profesionálmi majúcimi na starosť kybernetickú bezpečnosť, sa ukázalo, že len tretina z oslovených spoločností zvýšila rozpočet na zlepšenie zabezpečenia mobilných zariadení aj napriek tomu, že v priemere každá piata spoločnosť sa stretla s únikom dát práve cez firemné mobilné zariadenia.

Útoky na ne prebiehajú z troch smerov: prostredníctvom siete, cez  infikované aplikácie a systémové exploity. Pri testoch spoločnosti Check Point, zameraných na firemné mobilné zariadenia sa ukazuje, že nejakým spôsob je ich infikovaných 5 až 20 percent. Na úspešné odcudzenie dôležitých firemných dát pritom stačí jediné.

  1. MDM úplne postačuje

Mnohé spoločnosti si myslia, že dostatočnou ochranou sú pravidlá pre používanie mobilných zariadení, teda MDM – Mobile Device Management. Tieto riešenia pomáhajú kontrolovať a lokalizovať škody spôsobené infikovanými zariadeniami a riešia mnohé známe hrozby, ale nedokážu odhaliť nový malvér alebo aktuálne chyby v sieťach, operačných systémoch a aplikáciách. Je to iba jeden zo stupňov aktívnej ochrany, nemožno ho však absolutizovať.

  1. Bezpečné miesto bezpečne ochráni

Bezpečné kontajnery pre platformy na správu dát poskytujú zvýšenú bezpečnosť v rámci spoločnosti, respektíve prístupu cez intranet. Mobilné zariadenia však často pristupujú k systémom a aplikáciám, ako napríklad Salesforce, Oracle alebo SAP, aj z prostredia mimo neho, kde sú kompromitovateľné a útočníci z nich môžu získať všetky potrebné heslá a prístupové práva, umožňujúce prienik aj k takto chráneným dátam. Tento problém nerieši ani ich zálohovanie prostredníctvom cloudu.

  1. iOS je bezpečný

iOS nie je bezpečný, je len menej napádaný, čo súvisí so samotnou architektúrou systému. Pred časom sa napríklad podarilo nájsť závažnú bezpečnostnú dieru v Apple Developer Enterprise programe, umožňujúcom  vývoj a distribúciu interných iOS aplikácií pre spoločnosti bez toho, aby museli byť  publikované v App Store. Ďalšie riziká vznikajú pri sťahovaní z prostredia mimo App Storu, ktoré je stále na vzostupe. Navyše existujú aj sofistikované nástroje pre jeho vkladanie do aplikácií len veľmi ťažko detekovateľným spôsobom. K takým patri napríklad XcodeGhost. V roku 2015 sa pomocou neho podarilo infikovať takmer 40 rôznych aplikácií.

  1. V mobilnom zariadení stačí mobilný antivírus

Mobilný antivírus je efektívnym nástrojom, častokrát však používateľom poskytuje falošný pocit bezpečia. Nie je však dostatočne efektívny proti úplne novým hrozbám (zero-day) a niektorých sofistikovaným malvérom. Ochrana firemných mobilných zariadení preto musí ísť viac do hĺbky, musí byť viacvrstevná a zahŕňať napríklad špeciálny firewall pre  ochranu pred už  mieneným zero-day malvérom, komplexné viacprvkové  riešenia a podobne.

Porozumeli ste obsahu článku správne? Otestuj sa!

[show-quiz id="993" title="Päť mýtov o bezpečnosti mobilných zariadení"]