Pre mnohé spoločnosti je ich webové sídlo životne dôležité, starostlivosť o vlastnú doménu dnes podceňuje len málokto. Toho sú si vedomí aj podvodníci, ktorí prichádzajú s pomerne jednoduchými, avšak i napriek tomu občas ťažko odhaliteľnými doménovými podvodmi.

Jedným z najjednoduchších je falošná výzva na predĺženie registrácie. Pre podvodníkov nie je problém overiť si platnosť  vytipovaných domén, väčšina z nich je spravidla registrovaná na jeden rok a registráciu si vlastník pravidelne obnovuje.  Podvodníci ale napríklad pár mesiacov pred exspiráciou registrácie vlastníkovi pošlú ponuku na jej predĺženie, častokrát cenovo výhodnú, navyše spôsobom, ktorý pripomína korešpondenciu oficiálneho registrátora. Všetky údaje sedia – iba číslo účtu na faktúre je iné. Obrana je v tomto prípade jednoduchá – verifikujte ponuku priamo u svojho registrátora, najlepšie telefonicky, prostredníctvom kontaktov, uvádzaných v korešpondencii, na oficiálnom webe, prípadne na starších faktúrach.

Iný spôsob podvodu spočíva v tom, že vám príde upozornenie, že niekto si podal žiadosť o registráciu domény s rovnakým názvom, aký má vaša, ibaže s inou koncovkou – napríklad xyz.com, .biz alebo .info, zatiaľčo vaša vlastná má podobu xyz.sk. Podvodníci vás zároveň upozornia, že tomu možno jednoducho zabrániť – keďže ste si ale doménu xyz.sk zaregistrovali ako prví, máte právo prednostnej registrácie domén s rovnakým názvom a odlišnými koncovkami. Ak si ich teda zaregistrujete vy, spravidla do vymedzeného času – napríklad dvoch dní prostredníctvom spoločnosti, ktorá vás s touto ponukou oslovila a spravíte na dlhšie časové obdobie – napríklad 5 alebo 10 rokov, tak vlastníkom domén sa stanete vy a žiadosť o registráciu bude novému záujemcovi zamietnutá.

Toto je pomerne sofistikovaný podvod, pretože ak na ponuku zareagujete kladne, tak spravidla jej odosielateľ pre vás registráciu vykoná. Problémom však je, že zväčša vás to vyjde o dosť drahšie, než keby ste o podobnú vec požiadali vášho registrátora. A navyše vo väčšine prípadov je to nezmyselné a zbytočné mrhanie peniazmi.

V tomto prípade si treba uvedomiť dve veci – kto si nejakú domému zaregistruje, ten ju aj má, neexistujú žiadne povinné ponuky na prednostnú registráciu neexistujú.  Vlastníka domény je možné jednoducho overiť, stačí ak do internetového vyhľadávača zadáte dotaz „overenie domény“ a okamžite získate desiatky odkazov, na ktorých si možno overiť, či je doména registrovaná, a na ako dlho, kto je vlastníkov a zároveň získate aj ponuky na registráciu podobnej domény, respektíve rovnakej, avšak s rôznymi koncovkami, pričom samozrejme uvidíte aj ceny. Najčastejšie používaným overovacím nástrojom je Whois.com.

Navyše si treba uvedomiť – registrácia názvu vašej spoločnosti so všetkými doménovými koncovkami je prakticky nemožná – v súčasnosti ich existujú stovky a teoreticky vám teda môžu prísť stovky „ponúk na prednostnú registráciu“. A navyše môžu prísť ďalšie ponuky s veľmi podobne znejúcim doménovým názvom, napríklad namiesto xyz.sk xyzsro.sk a podobne. Zvážte preto, ktoré koncovky sú – vzhľadom na charakter vášho podnikania a jeho geografický dosah –  naozaj pre vás nutné.

Občas samozrejme môže prísť k sporu o konkrétnu doménu, ten sa ale nemusí riešiť len súdnou cestou. Na Slovensku napríklad existuje Centrum ADR (Arbitrážne centrum pre riešenie doménových sporov), podobné centrá existujú prakticky v každej krajine.