Ak máte záujem zistiť ako ste na tom, čo sa týka správnej identifikácie phishing-ových správ, tak Vám dávame do pozornosti zaujímavý test. Je možné ho nájsť na stránkach Jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT).