Podľa najnovšej správy spoločnosti Kaspersky „State of Stalkerware 2022“ (Stav stalkervéru v roku 2022) sa minulý rok stalo terčom stalkervéru – tajného sledovacieho softvéru používaného páchateľmi domáceho násilia na sledovanie ich obetí – takmer 30 000 mobilných používateľov na celom svete.

Údaje za rok 2022 odhaľujú, že stalkervérom bolo zasiahnutých 29 312 ľudí na celom svete, čo je menej, než 32 694 obetí v roku 2021, pričom ich počet klesá už niekoľko rokov.

Správa uvádza, že v roku 2022 boli piatimi krajinami s najvyšším výskytom stalkervéru Rusko, Brazília, India, Irán a Spojené štáty americké. Za nimi nasledovali Turecko, Nemecko, Saudská Arábia, Jemen a Mexiko, ktoré uzatvára zoznam desiatich najviac postihnutých krajín.

Spoločnosť Kaspersky odhalila prípady stalkervéru celkovo v 176 krajinách, čo dokazuje, že digitálne prenasledovanie je naďalej globálnym fenoménom, ktorý ovplyvňuje nás všetkých.

 

Top 10 krajín najviac postihnutých stalkervérom na svete v roku 2022

Krajina Dotknutých používateľov
1 Ruská federácia 8,281
2 Brazília 4,969
3 India 1 807
4 Irán 1,754
5 Spojené štáty americké 1 295
6 Turecko 755
7 Nemecko 736
8 Saudská Arábia 612
9 Jemen 527
10 Mexiko 474

Stalkervér je komerčne dostupný softvér, ktorý možno tajne nainštalovať do smartfónu. Páchateľ tak dokáže sledovať každý krok obete bez jej vedomia a bez jej súhlasu. Keďže je potrebný fyzický prístup k zariadeniu spolu s kódmi, stalkervér sa často používa vo vzťahoch, kde je obeť navyše aj zneužívaná.

Údaje v správe sú anonymné, ale ďalší výskum ukázal, že digitálnym násilím sú postihnuté najmä ženy. Je dôležité uvedomiť si, že prenasledovanie pomocou smartfónov je ďalšou formou zneužívania a treba ho vnímať ako súčasť domáceho násilia s reálnymi negatívnymi následkami pre obeť.

„Spoločnosť Kaspersky v súčasnosti  aktualizovala svoje upozornenie na ochranu osobných údajov pre používateľov, ak sa na ich zariadeniach nájde stalkervér. ware, takže teraz budú upozornení, že páchateľ si všimne, ak je softvér odstránený,“  hovorí Christina Jankowski, senior manažérka pre vonkajšie vzťahy v spoločnosti Kaspersky.

Zatiaľ čo pri väčšine škodlivého kódu platí, že čím skôr sa vymaže, tým lepšie, pri stalkervéri to v niektorých prípadoch neplatí. Dôvod je jednoduchý: ak je softvér vymazaný, zmizne nielen dôkaz o jeho existencii, ale v prípadoch, ak ho agresor využíva v rámci domáceho násilia,  môže u neho tento akt (vymazanie sledovacieho sofvéru) viesť k eskalácii situácie a prípadne ďalšiemu fyzickému napadnutiu obete. V prípade, že je stolkervér súčasťou domáce násilia, treba ho riešiť ako sprievodný jav a čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc, respektíve obrátiť sa na políciu.

 


Dôležité!

V prípade, ak ste obeťou domáceho násilia, základné informácia poskytuje non-stop linka pomoci, zameraná výlučne na túto oblasť na telefónnom čísle 0800 212 212. V prípade, že nechcete, respektíve máte obavu telefonovať, odporúčame web fenestra.sk, na ktorom ženy pomáhajú ženám, ktoré sú obeťami domáceho násilia a taktiež obsahuje všetky podstatné informácie.