V súčasnosti platia pri investovaní do kryptomien v každej európskej krajine iné pravidlá, trh nie je jednotne regulovaný. Návrh európskeho nariadenia Markets in Crypto Assets (MiCA)  to chce zmeniť. V rámci  nových jednotných pravidiel  pre trh s kryptomenami by mal jasne upraviť aj pravidlá na odstúpenie od zmluvy.  Na ich základe by mal právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi ponúknuť emitent kryptoaktíva alebo subjekt poskytujúci nezameniteľné tokeny (NFT) v mene emitenta kryptomeny. Z prijatého návrhu nových pravidiel vyplýva, že europarlament chce zaviesť právo na odstúpenie od zmluvy obdobným spôsobom ako v smerniciach o právach spotrebiteľov. Na Slovensku napríklad spotrebiteľ, ktorý kupuje kryptoaktíva, nie je podľa slovenského práva oprávnený odstúpiť od zmluvy, nevzťahuje sa na neho totiž zákon o ochrane spotrebiteľa.

„Jeden z článkov nového nariadenia sa podobá súčasným podmienkam, ktoré dávajú spotrebiteľovi právo odstúpiť od zmluvy 14 dní od uzatvorenia zmluvy, a to bez uvedenia dôvodu. Taktiež zaväzuje vydavateľa kryptoaktíva, aby bez zbytočného odkladu vrátil spotrebiteľovi zaplatené finančné prostriedky, ako aj všetky poplatky,“ vysvetlil Oliver Göndör z medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS. Peniaze pritom emitent musí vrátiť rovnakým spôsobom, ktorý bol použitý pri počiatočnej transakcii, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne inak. Ak sú kryptoaktíva prijaté na obchodovanie na obchodnej platforme, právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje.


Čítajte viac: Phishing ohrozuje kryptomeny.  Počet útokov v roku 2022 stúpol o 40 percent


Spotrebiteľ nebude môcť zmluvy vypovedať ani v prípade, ak nakúpil kryptoaktíva, ktorých cena je ovplyvnená výkyvmi na finančnom trhu. Ale len v prípade, ak obchodník nemá možnosť tieto výkyvy ovplyvniť a došlo k nim počas lehoty na odstúpenie od zmluvy. Po hlasovaní v Európskom parlamente by mali byť zmeny účinné približne v druhom štvrťroku 2024. Upozornila na to v tlačovej správe medzinárodná advokátska kancelária CMS.