Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) pred niekoľkými dňami spustila dvanásty ročník IT Fitness Testu, najväčšieho testovania digitálnych zručností v strednej a východnej Európe. Historicky po prvý raz si tak môžu úroveň svojich digitálnych zručností otestovať všetci žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, a aj na Ukrajine – a to vo svojom rodnom jazyku.

V uplynulom roku sa do testu zapojilo približne 100-tisíc účastníkov z krajín V4, teraz k nim pribudla aj Ukrajina. K dispozícii sú dve verzie testu. Pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok. Tie preveria ich zručnosti v kategóriách ako sú Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete.

Kritické myslenie a schopnosť používať svoje vedomosti v praxi sú základným predpokladom pre úspešné vyriešenie IT Fitness Testu. Otázky každoročne zostavuje medzinárodný autorský tím expertov, práve z tohto dôvodu sú praktické a reflektujú na aktuálne požiadavky na zručnosti, ako aj na najnovšie trendy v digitálnej oblasti. Náhodné tipovanie odpovedí preto respondentom k úspešnému skóre nepomôže – počas vypĺňania testu je však povolené prepájať teoretické poznatky s praktickými a použiť akékoľvek dostupné online zdroje a nástroje.

Každý, kto test vyplní do konca októbra, automaticky získa elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje aktuálnu úroveň jeho digitálnych zručností na základe dosiahnutého skóre. Aj v tomto roku budú môcť navyše najlepší žiaci a školy súťažiť o atraktívne vecné ceny

Aj v tomto roku bude zároveň dostupné aj špeciálne testovacie rozhranie pre štátne a verejné organizácie,  súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie zamestnancov, pričom výsledky za jednotlivé organizácie zostanú anonymné. Každá zapojená organizácia tak získa prístup k cenným dátam, vďaka ktorým bude môcť efektívne vyhodnotiť úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov


Ako sa do IT Fitness Testu zapojiť

IT Fitness Test je používateľsky jednoduchý, intuitívny test IT zručností, ktorý z WEB stránky itfitness.eu (tiež z: www.itfitness.skwww.itfitnesstest.sk ) navedie používateľa na Výber testu a jeho vyplnenie. Test pre základné školy overuje, či digitálne zručnosti žiaka zodpovedajú požiadavkám na úspešné štúdium na strednej škole. Test pre stredné a vysoké školy overuje, či IT zručnosti zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľov. Pred vyplnením testu od používateľa vyžiada Prihlásenie sa zvoleným menom a heslom. Ak je používateľ v IT Fitness Teste úplne nový, tak sa vyžiada Registrácia s vyplnením údajov v osobnom Profile používateľa.