Ľudstvo neustále starne, čo znamená, že sa zvyšuje počet používateľov internetu starších ako 55 rokov.  V súčasnosti má napríklad takmer každý piaty používateľ Facebooku viac ako 55 rokov. Soločnosť Kaspersky sa zamerala na analýzu toho, čomu sa starší používatelia internetu venujú pri surfovaní, či si uvedomujú kybernetické nástrahy, čoho sa obávajú a v čom sú opatrní.  V medzinárodnom prieskume sa zamerali na vyše 12-tisíc užívateľiv  z 21 krajín, z ktorých  štvrtina mala viac ako 55 rokov.

Starší používatelia internetu robia v podstate to isté, čo mladší. Napríklad píšu správy, ktoré odosielajú rôznymi spôsobmi. Až 94 percent respondentov vo veku 55 a viac rokov pravidelne používa služby elektronickej pošty, 25 percent používa aplikácie na odosielanie správ a uskutočňuje videohovory (cez iné platformy než mail).  Až 61 percent vo veku 55 + je prítomných na sociálnych sieťach, kde četujú s priateľmi a komunikujú s deťmi či vnúčatami.

Zaujímavé je, že používatelia internetu, ktorí sú starší ako 55 rokov, veľmi často nakupujú online a používajú online finančné nástroje. 64 percent pravidelne navštevuje internetové obchody a platí bankovou kartou. 68% využíva nástroje online bankovníctva. Toto percento je relatívne vysoké, keďže v rámci všetkých vekových skupín je toto percento oveľa nižšie – len 59 %. Viac ako tretina opýtaných starších používateľov si pravidelne rezervuje online letenky a hotely. Táto skupina sa však zároveň často stáva obeťou kyberzločincov a prichádza o dáta alebo peniaze, prípadne o oboje.

Čo vedia ľudia nad 55 rokov o kybernetickej bezpečnosti?

Deje sa tak preto, že čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, vo všeobecnosti nie je táto veková kategória dostatočne informovaná. Iba tretina opýtaných si je vedomá, že ich niekto môže sledovať cez webovú kameru. Používatelia internetu starší ako 55 rokov sú zároveň až prekvapivo ochotnými  používateľmi nostiteľnej elektroniky.  Väčšina z nich využíva tablety a smartfóny, pričom  je zaujímavé, že v preferenciách aj v tejto skupine hra dominantnú úlohu Apple.

Používatelia internetu 55+ vedia, že ich počítače musia byť chránené a 93 % tvrdí, že používajú antivírusové produkty pre Windows. Zároveň v drvivej väčšine zanedbávajú ochranu ostatných pripojených zariadení. Viac ako polovica starších respondentov je (mylne) presvedčená, že počítače od Apple nevyžadujú ochranu. So smartfónmi to nie je o nič lepšie. Len 52 % ľudí vo veku 55+ uviedlo, že na ochranu svojich mobilných zariadení používa antivírusové riešenia. Bohužiaľ, ostatné vekové kategórie nie sú na tom lepšie – zo všetkých respondentov prieskumu iba 57 % používateľov uviedlo, že majú vo svojich mobilných zariadeniach aktivovanú ochranu.

Napriek tomu, že 75 % používateľov internetu starších ako 55 rokov chráni svoje primárne zariadenie na prehliadanie internetu pomocou hesiel, nedokážu si nastaviť heslá pre ostatné pripojené zariadenia. Iba traja z desiatich používateľov vo veku 55+ si nastavujú prísnejšie kritériá ochrany osobných údajov na sociálnych sieťach a v prehliadačoch. Ešte menej ľudí (18 %) má deaktivovanú geolokáciu v aplikáciách.

Zaujímavý je fakt, že štvrtina starších používateľov internetu má tendenciu vyhýbať sa populárnym webovým stránkam ako sú Google a Facebook, pričom ako dôvod uvádzajú obavu zo zdieľania súkromných údajov. V tomto smere sú dvakrát opatrnejší ako ľudia vo veku 16 až 24 rokov, kde takúto obavu pociťuje iba 12 %. Len polovica starších respondentov vie vyhodnotiť potenciálne riziká online transakcií. Väčšina používateľov internetu nad 55 rokov počula o zneužití, malvéroch ohrozujúcich ich údaje a heslá alebo o online podvodoch vedúcich k strate peňazí. Iba 14 % však verí, že sa im niečo také môže stať. V tomto ohľade sú oveľa menej opatrní ako ich mladší kolegovia.

Informujte rodičov

Rastúci počet používateľov internetu vo veku 55+ má pocit, že im chýba technická zdatnosť, pričom sú ochotní žiadať o pomoc svojich príbuzných. A to je veľmi dôležité. Navyše tieto žiadosti padajú na úrodnú pôdu.. Mladší členovia rodín si uvedomujú, že ich starší príbuzní môžu čeliť v online prostredí rôznym rizikám a tiež to berú vážne.  Viac ako polovica mladších používateľov vyjadrila obavy o svojich rodičov na internete a takmer dve tretiny o svojich starých rodičov. Paradoxom je, že zástupcovia staršej generácie sú si vedomí hrozieb, no napriek tomu ich podceňujú a správajú sa dôverčivejšie, než iné vekové skupiny.  Navyše v mnohých prípadoch nedokážu zo svojich zariadení vyťažiť maximum, nainštalovať potrebný softvér, či použiť vhodné nastavenia zabezpečenia, priťčom vyššie uvedené výsledky ukazujú, že ich často používajú aj na nakupovanie a vytváranie rôznych objednávok a rezervácií, čo sú aktivbity, pri ktorých hrozí  relatívne vyššie nebezpečenstvo podvodu.

Mladší môžu svojim starým rodičom najviac pomôcť  práve v tejto oblasti – venujte im pár minút navyše, skontrolujte zariadenia, ktoré používajú, aktualizujte ich a prevferte aj ich zabezpečenie. To je asi najdôležitejšia vec, ktorú možno spraviť pori tom, že sa o online bezpečnosti v rodine budete aj rozprávať.