Používanie silných a unikátnych hesiel sú spolu s dvojfaktorovou autentifikáciou tými najzákladnejšími podmienkami z hľadiska bezpečnosti v online priestore. Kedysi stačilo, aby malo heslo aspoň 6 znakov, potom šesť znakov a číslo, neskôr 10 znakov, číslo a symbol. Aktuálne by malo byť takmer „nepriestrelné“ heslo tvorené aspoň 15 znakmi vrátane veľkých a malých písmen, symbolov a číslic. Kto si ho však má zapamätať?!

Základom pre vytvorenie superbezpečného hesla je vytvoriť ho na základe nejakej dlhšej frázy, napríklad SuperSkladby1968Doors. To sa dá celkom dobre zapamätať. Teraz nasleduje druhý krok: zameňte niektoré písmená podobnými číslami alebo symbolmi. V takom prípade môžete použiť @ pre a, & pre 8 (vyzerajú podobne), $ pre s a 0 (nulu) pre písmeno o. Potom bude heslo vyzerať takto: $uper$kl@dby196&D00rs.

Pre vás zostáva ľahko zapamätateľné, no je pritom extrémne ťažko prelomiteľné. Nespoliehajte sa na túto stratégiu pomocou jednoduchých slov (napríklad M!r0slav – Miroslav) alebo ľahko uhádnuteľných fráz, ako je vaša adresa. Namiesto toho si vyberte dlhšie frázy, ktoré je možné s vami pre útočníka usúvzťažniť takmer nemožné.