Slovenskí študenti sa tento rok už po druhýkrát zúčastnia na európskom finále v súťaži kybernetickej bezpečnosti European Cyber Security Challenge (ECSC). To sa tento rok bude konať koncom októbra v nórskom Hamare.

Podstatou tejto náročnej kybersúťaže  je zvládnuť tlak, nastávajúci pri reálnom kybernetickom útoku a na ktorý sa nemožno teoreticky pripraviť. Deje sa tak v konkurencii niekoľkých desiatok špičkových tímov z iných krajín, a tak je možné pre súťažiacich overiť si svoje schopnosti vo vysoko konkurenčnom prostredí a samozrejme získať dôležité kontakty, ktoré môžu nasmerovať budúcu kariéru účastníkov.

Slovensko bude reprezentovať národný tím pozostávajúci z desiatich študentov.  Je v ňom deväť chlapcov a jedno dievča, pochádzajú z rôznych častí Slovenska a tvoria ho čerství maturanti, vysokoškoláci a jeden člen je už trvalo zamestnaný.

Pokiaľ ide o tvorbu tímu, jeho jadro tvoria najúspešnejší účastníci  kybersúťaže Cybergame, ktorá  je považovaná za tzv. národné kolo. „Účastníkov Team Slovakia sme vyberali na základe súhlasu, ktorý udelili pri registrácii a na základe úspešnosti riešenia náročnejších úloh samotnej súťaže. Zloženie tímu musí rešpektovať pravidlá dané ECSC – tzn. najmä spĺňať vekový limit (účastníci nesmú mať viac ako 25 rokov) a vekové rozloženie tímu na juniorov (5 členov do 20 rokov) a seniorov (5 členov do 25 rokov),“ vysvetľuje Alexandra Húsková, manažérka slovenského tímu.

Aktuálne Team  Slovakia absolvoval 4- dňový bootcamp vo Viedni, kde sa stretol s  tímami z Rakúska, Čiech, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Srbska. A na čo takýto bootcamp slúži? „Podstatou bootcampu je spojenie odborných prednášok z oblasti Windows a web security, kryptografie, hardware security a praktických tréningov. Samozrejme, podstatnou súčasťou bootcampu je aj zoznámenie sa s komunitou rovnako nadšených mladých ľudí,“ dopĺňa Húsková.

Vďaka bootcampu vo Viedni mal tím možnosť stretnúť sa po prvýkrát fyzicky. Nakoľko jednotliví členovia študujú aj mimo Slovenska, ďalšie trénovanie tímu prebehne online formou. Tím sa bude zúčastňovať online CTF súťaží s asistenciou kouča, ktorým je Ján Skalný z SK-CERT. „V auguste máme naplánovaný ďalší onsite bootcamp v Bratislave a v októbri nás čaká samotná súťaž v nórskom Hamare,“ uzatvára Húsková.