V programovom vyhlásení novej úradníckej vlády – kompletné ho nájdete na tomto odkaze –  sa objavilo niekoľko zaujímavých informácií.  Prvou je, že už v krátkodobom časovom horizonte by mala vzniknúť nová aplikácia s pracovným názvom Slovensko v mobile.   Pomocou nej by mal štát zjednodušiť a hlavne sprehľadniť svoje služby a komunikáciu s občanmi . A čo to konkrétne znamená?

Konkrétne sa v programovom vyhlásení vlády píše: „V záujme uľahčenia komunikácie občana so štátom bude vláda priorizovať zvyšovanie používateľskej prívetivosti, atraktívnosti a kvality elektronických služieb štátu s cieľom zvýšiť rozsah centrálne a mobilne dostupných údajov a vytvoriť podmienky pre elektronické doklady občana. V krátkodobom horizonte budú zverejnené návody pre životné situácie a elektronické služby, ktoré sprehľadnia a zjednodušia digitálnu cestu občana pri vybavovaní jeho potrieb a komunikácie so štátom. To je možné dosiahnuť zjednodušením vytvárania mobilnej identity občana a postupným prispôsobením prístupu k existujúcim službám prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovensko v mobile“.

Druhou zaujímavou informáciou  je (opäť)  deklarovaná snaha o zefektívnenie výdavkov na informatizáciu, vrátane efektívneho využívania vládneho cloudu. To znamená, že výdavky na informatizáciu prejdú hodnotením v procese prípravy rozpočtu verejnej správy. Budú navrhnuté opatrenia pre lepšie využitie zdrojov a vyzbierané údaje o využívaní informačných systémov pre analýzu ich nákladovej efektívnosti. V spolupráci s ministerstvom vnútra bude tiež navrhnutý mechanizmus na efektívne využívanie zdrojov vládneho cloudu, čo má pozitívny vplyv na možnosti rozvoja a modernizácie informačných systémov, na ich dostupnosť a bezpečnosť. Prioritou bude pokračovať vo zvyšovaní kvality informačných systémov a údajov v nich.

A do tretice nás zaujala informácia o využívaní ľudských zdrojov. Vláda totiž plánuje rozvoj interných personálnych kapacít pre digitálnu transformáciu vrátane dátovej politiky štátu. „Jedným z dôležitých krokov k digitálnej transformácii je zmena štruktúry štátnych zamestnancov s cieľom posilniť interné kapacity v IT oblasti. Vláda navrhne spôsoby, ako posilniť IT kapacity ministerstiev. Táto zmena bude zároveň aj príležitosťou, ako prilákať šikovných ľudí pôsobiacich v zahraničí so skúsenosťou s takouto transformáciou,“ tvrdí sa vo vyhlásení.