Ak dávate svojmu dieťaťu telefón, odborníci odporúčajú stanoviť pre jeho používanie jasné pravidlá skôr, ako zariadenie dostan. Skúste s ním prebrať týchto päť jednoduchých zásad:

Pravidlo číslo 1:

Jasne dieťaťu vysvetlite, že musíte vedieť heslo do jeho nového telefónu dieťaťa a že máte právo mu ho na určitý čas zobrať, ak si budete myslieť, že ho nepoužíva rozumne a zodpovedne.

Pravidlo číslo 2:

Nastavte limit pre celkový čas strávený pred obrazovkou a konkrétne aj pre čas strávený s mobilom. Toto pravidlo obzvlášť dôležité pre deti, ktoré už majú problém odtrhnúť sa od obrazovky.

Pravidlo číslo 3:

Dohodnite si limit, koľko peňazí má dieťa k dispozícii na dáta, hry a platené aplikácie.

Pravidlo číslo 4:

Zaobstarajte dieťaťu dobré puzdro na mobil a dohodnite sa, čo v prípade, ak ho stratí alebo rozbije. Dostane náhradný? A ak áno, kto ho zaplatí?

Pravidlo číslo 5:

Stanovte časy, keď nie je povolené používať telefón, napríklad neskoro v noci alebo počas rodinných aktivít.

Akokoľvek si so svojim dieťaťom nastavíte pravidlá, uistite sa, že ste na jednej lodi, ste s nimi všetci stotožnení, dohody sú jasné, rovnako ako aj dôsledky a postihy, ak sa nedodržia. Pamätajte aj na to, že pravidlá neslúžia na šikanovanie dieťaťa. Nechajte mu priestor, aby sa samostatne rozhodovalo a ak spraví nejakú chybu z nevedomosti, netrestajte ho hneď, ale vysvetlite mu, prečo to bola chyba a aké by mohla mať následky. Pamätajte, to najlepšie, čo môžete urobiť je naučiť ho aj pomocou takýchto drobností ho viesť k tomu, aby sa v budúcnosti dokázalo samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj bez vašej priamej pomoci a dozoru.