Výraz „netiketa“ je spojením slov net (zo slova internet) a etiketa. Netiketa popisuje pravidlá správania sa s cieľom nastaviť komunikáciu na internete, ktorá je postavená na rešpekte a slušnosti, čo sú veci, na ktoré sa v súčasnosti akosi zabúda.  Netiketa je teda vlastne  „etiketa pre internet“.  Jej pravidlá nie sú právne záväzné, ide skôr o odporúčania. Netiketa sa väčšinou používa na styk s neznámymi ľuďmi na internete. Pravidlá netikety závisia od platformy a jej účastníkov.

Základné pravidlo netikety je – vždy majte na pamäti, že komunikujete s ľuďmi, i keď cez počítač alebo smartfón.

1. Pri komunikácii online dodržiavajte tie isté pravidlá ako v reálnom živote

Vyhnite sa urážaniu, provokácii, vyhrážaniu sa alebo urážkam. Rešpektujte názory diskutujúcich partnerov a vyjadrite  kritiku konštruktívne. Aj za urážky online vám môže hroziť postih.

2. Myslite na osobu na druhej strane

Keď píšete správy, myslite na osobu, ktorá ich bude čítať. Nekomunikujete so strojom, ale so skutočnými ľuďmi, ktorí tiež majú svoje emócie. Zvážte aj to, čo a ako píšete. Na internete nič nemizne. Snímka obrazovky alebo kópia vašej správy sa dá vytvoriť jednoducho rýchlo a ostáva, aj keď správu neskôr odstránite.

3. Prezentujte sa slušne

Komunikácia na internete prichádza s istou anonymitou, ktorú v reálnom živote nezažijete, ak sa s niekým rozprávate tvárou v tvár. Anonymita často vedie k tomu, že sa menej kontrolujeme, čo má vplyv na mieru slušnosti, ak napríklad s partnerom nesúhlasíme.  Buďte priateľský a úctivý, aj keď máte iný názor. Netiketa je synonymom rešpektu, zdvorilosti a profesionality. Len pre zaujímavosť – nepoužívajte na internete pri písaní správ alebo slov len veľké písmená, ak chcete obsah zdôrazniť. Kapitálky na internete sú totiž výrazom pre krik a považujú sa za nezdvorilé.

4. Najprv čítajte, potom sa pýtajte

Chcete sa niečo opýtať? Nájdite si čas a najprv si pozorne prečítajte odpovede predchádzajúcich diskutujúcich. Je veľká šanca, že na vašu otázku už niekto odpovedal. Ak napríklad napíšete podobnú odpoveď ako niekto iný, je to pre ostatných znamenie, že ste konverzácii venovali len malú pozornosť.

5. Dávajte pozor na gramatiku a interpunkciu

Doprajte si čas a znovu si svoju odpoveď prečítajte. Skontrolujte gramatiku, interpunkciu a pravopis. Ostatných môže frustrovať, ak musia dešifrovať zle napísané vety, aby pochopili ich význam. Okrem toho chybná gramatika odvádza pozornosť od obsahu vašej správy. Gramatika, pravopis a interpunkcia sú obzvlášť dôležité pri písaní e-mailov alebo inej korešpondencie, ktorú posielate kolegom alebo nadriadeným.

6. Rešpektujte súkromie ostatných

Toto pravidlo by sa malo dodržiavať nielen v online komunikácii, ale aj v práci. Nepreposielajte informácie, ktoré vám boli zaslané, bez toho, aby ste na to mali súhlas od pôvodného odosielateľa. Pri odosielaní súkromných e-mailov viacerým príjemcom použite BCC (skrytá kópia) namiesto CC (kópia). Mnohým ľuďom sa nepáči, ak sa ich mená a e-mailové adresy dostanú do rúk ľuďom, ktorých ani nepoznajú.

Pravidlo platí aj pre nahrávanie a zdieľanie fotografií alebo videí, ktoré zobrazujú iných ľudí. Pred odoslaním takýchto súborov získajte súhlas na ich šírenie od príslušných osôb.

7. Rešpektujte čas ostatných

Dostávate sa vo svojich e-mailoch k veci dostatočne rýchlo? Sú vaše argumenty formulované správne a jasne? Nikto nechce zbytočne strácať čas s e-mailom, ktorého hlavná myšlienka je až na konci správy. Zvážte tiež, kto musí byť nevyhnutne na zozname príjemcov. Rešpektovanie času a kapacity druhých patrí tiež do netikety.

8. Nezneužívajte svoje postavenie

Na internete, tak ako v skutočnom živote, sú niektorí ľudia mocnejší ako ostatní. Moderátori na fóre, odborníci vo firmách či systémoví administrátori. Ak k nim patríte, nezneužívajte to.  Nešpehujte kolegov alebo účastníkov chatu len preto, že na to máte technické prostriedky. Správcovia systému by napríklad nikdy nemali čítať súkromné e-maily alebo zisťovať výšku platov vo firme.

9. Tolerujte chyby iných

Či už ide  o pravopisné chyby, zbytočné otázky alebo zbytočne rozvláčne odpovede, je najlepšie na ne nereagovať vôbec. V prípade závažnej chyby, je najlepšie na to osobu upozorniť v súkromnej správe. Ak máte predsa len chuť vyjadriť trochu sarkazmu medzi priateľmi alebo blízkymi kolegami, použite emotikony, ako sú smajlíky alebo nejaký anymovaný GIF. Je to voči druhej strane citlivejšie, než nejaká ironizujúca krtika alebo posmešky.

10. Nenávistné prejavy 

Nenávistné prejavy na internete sú čoraz väčším problémom, najmä v sociálnych médiách. Často sú to urážlivé komentáre pod fotografiami alebo príspevkami. Konkrétni prispievatelia sa dokonca dohadujú a podnikajú koordinované akcie s cieľom šíriť nenávistné poznámky. Takýmito obeťami sa často stávajú ľudia z okrajových skupín z dôvodu sociálneho statusu, náboženstva, pôvodu alebo rasy. Ak sa s takýmito tvrdeniami stretnete na internete, mali by ste ich nahlásiť prevádzkovateľovi webovej stránky, fóra alebo sociálnej siete. Priamo pod príspevkom býva na na sociálnych sieťach možnosť nahlásenia. Prevádzkovatelia sú zo zákona povinní vymazať obsah, ktorý je protizákonný do 24 hodín.  Je vhodné spochybňovať údajné „fakty“ a zaujať jednoznačne stanovisko voči nenávisti.