Základným cieľom projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe je umožniť starším ľuďom, ktorí sú už v dôchodku alebo starším zamestnancom štátnej správy ovládnuť moderné technológie tak, aby ich mohli plnohodnotne využívať či už doma, alebo v práci.

Cieľovou skupinou tohto projektu sú občania patriaci medzi skupiny obyvateľstva, ktoré vzhľadom na svoj vek môžu cítiť určité technologické zaostávanie a tým pádom sa môžu cítiť znevýhodnení v práci, alebo aj pri každodennej komunikácii. Kurzy sú bezplatné a určené zamestnancom verejnej správy nad 55 rokov, seniorom a tiež  dôchodcom, ktorí nepatria do kategórie seniorov (mladší ako 65 rokov, poberajúci nejakú formu dôchodku) a samozrejme aj  osobám s ŤZP bez vekového obmedzenia..

Na konci projektu bude vytvorené a overené prostredie s funkčnosťou online dištančného vzdelávania, elektronického testovania a riadenia vzdelávania s minimálnymi prevádzkovými a používateľskými nárokmi pre cieľovú skupinu, ako aj pre prevádzkovateľa riešenia.

O tom, ako vlastne bezplatné kurzy fungujú, čo je ich náplňou a ako sa na ne prihlásiť sme sa porozprávali s Janou Mikloškovou z Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej Republiky, ktorá je koordinátorkou projektu.

 


Ako vznikol  nápad organizovať takéto kurzy pre seniorov a starších zamestnancov štátnej správy, ktorí možno už cítia nejaký ten „generation gap“?

Požiadavka vyšla z toho, čo primárne Digitálna koalícia robí. Ide o záujmové združenie osôb v sektore informačných technológií a v rámci projektov, ktoré doteraz realizovali, bola požiadavka, aby sa vzdelávali aj seniori. Dozvedeli sme sa, že na Slovensku je dosť seniorov, ktorí o to majú záujem. Počas COVIDU sme zistili, že seniori boli zatvorení doma a nevedeli komunikovať so svojimi blízkymi, nevedeli si vyhľadávať informácie na internete, čiže aj toto obdobie prinieslo požiadavku vytvoriť platformu, kde sa seniori vedia pripojiť, nájsť si informácie a vzdelávať sa.

Čo je cieľom kurzov pre zamestnancov štátnej správy?

Pre zamestnancov štátnej správy máme pripravených 5 vzdelávacích obsahov. Sú určené na to, aby si zamestnanci 55+ obnovili vedomosti, lebo technológie napredujú. Máme pripravené vzdelávacie obsahy zamerané na Word, Excel a Powerpoint. Vznikli požiadavky na to, aby sme spravili školenia na MS Teams a Google forms, ktoré denne využívajú v praxi, ale doteraz nemali vedomosť o tom, ako tieto aplikácie a jednotlivé obsahy fungujú.

Akým spôsobom sa seniori alebo zamestnanci štátnej správy môžu prihlásiť a získať informácie? Ide o platenú službu, alebo je to zadarmo?

Je to bezplatné. Jedná sa o národný projekt, ktorý bude trvať do novembra. Môžu sa prihlásiť seniori alebo aj zamestnanci verejnej správy, ktorých oslovujeme prostredníctvom zamestnávateľov. Seniori sa prihlasujú cez našu stránku www.digitalnekurzy. sk, kde máme digitálnu platformu. Na nej sa po prihlásení môžu samovzdelávať online, ale pre seniorov máme prioritne prezenčné kurzy, ktoré organizujeme v rámci celého Slovenska u našich partnerov, s ktorými máme podpísané memorandum o spolupráci. Sú to napríklad knižnice v rámci Bratislavy alebo seniorské organizácie, komunitné centrá, vzdelávacie centrá. Zamestnanci verejnej správy sa môžu vzdelávať na svojich pracoviskách buď online formou, alebo prezenčne. Krátke kurzy napríklad trvajú 4 hodiny.

 

Jana Miklošková (v strede), koordinátorka národného projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe, s účastníkmi jedného z kurzov.

Jana Miklošková (v strede), koordinátorka národného projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín vo verejnej správe, s účastníkmi jedného z kurzov.

 

Ide o certifikovaný kurz pre zamestnancov štátnej správy, alebo skôr o doplnenie vedomosti?

Je to skôr doplnenie vedomostí. Nejde o certifikovaný kurz, ktorým si môžu zvyšovať kvalifikáciu.

Ak v prípade štátnych zamestnancov nepríde podnet zo strany zamestnávateľa, môžu sa aktívne prihlásiť?

Samozrejme, na stránke www.digitalnekurzy.sk sú kurzy určené pre zamestnancov štátnej správy a samosprávy a je tam aj časť pre seniorov. Túto platformu práve testujeme. So zamestnancami verejnej správy momentálne prezenčné kurzy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a oslovili sme aj ďalšie ministerstvá, úrady verejnej správy a samosprávy, aby sa zapojili. Kurzy by sme však už chceli smerovať do online podoby. Pre zamestnancov je to komfortnejšie, keď sa môžu prihlásiť zo svojho pracoviska, keďže sú veľmi vyťažení.

Je to len pre zamestnancov, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení?

Ide o vekovú kategóriu 55+, čiže „znevýhodňuje“ ich len vek, respektíve to, že niektoré moderné technológie ich akoby „obišli“. Nemusí ísť o ťažko zdravotne postihnutého človeka.

Máte už nejakú spätnú väzbu, na základe ktorej viete posúdiť efektívnosť projektu, prípadne, čo by ste mohli robiť inak?

Zaznamenali sme napríklad, že v prípade štátnej správy nie je výrazný záujem o prezenčné kurzy. Takže sa zameriavame na online školenia, ktoré šetria čas a prostriedky. A u seniorov, ktorých sme chceli motivovať, aby išli do online priestoru, sme zaznamenali, že sú skeptickí a vyžadujú skôr osobnú komunikáciu. Vytvorili sme pri nich platformu, kde si nájdu informácie, môžu sa otestovať, nájsť vzdelávací obsah, ktorý ich zaujímajú, aj tak však preferujú prezenčné kurzy.

Ako rozdeľujete záujemcov o kurzy? Testujete nejako vopred ich schopnosti?

Áno, na začiatku kurzu otestujeme a opýtame sa ich, o čo majú záujem. V prípade online školenia sa vytvoria skupiny, pričom v jednej skupine býva 10 až 15 ľudí. Snažíme sa zabezpečiť rovnakú úroveň, aby to bolo pre všetkých prínosné.

Kde je možné nájsť zoznam školení a kurzov?

Na stránke www.digitálnekurzy.sk je zoznam pre seniorov aj pre štátnu správu. Ak sa stane, že nejaký kurz zatiaľ nenájdu, môžu sa prihlásiť cez emailovú adresu info@digitalnekurzy.sk. Ak náhodou senior nenájde informáciu o kurze v mieste svojho trvalého bydliska, my ho nasmerujeme na najbližšie možné miesto. Kurzy priebežne dopĺňame a budú trvať zatiaľ do novembra.

O aké kurzy je najväčší záujmu zo strany seniorov a o aké od zamestnancov verejnej správy?

U seniorov sme zaznamenali výrazný záujem o mobilné aplikácie, napríklad nákupné poukážky alebo zľavové kupóny pre reťazce ako Tesco, Kaufland, či Lidl. A samozrejme o smartfóny, kam si ukladajú informácie a fotky. Zistili sme, že dnes už každý senior disponuje vlastným telefónom, ktorý mu slúži ako počítač aj telefón.

A v  štátnej správe?

V zásade ide o základný kancelársky balík Microsoftu, hlavne o Word, Excel, kontingenčné tabuľky a Powerpoint.

Chceli by ste do budúcnosti vytvoriť samostatnú platformu s kurzmi?

Áno, dlhodobo udržateľnú platformu, ktorá by sa odovzdala pre potreby štátu. A ak keď nejaká organizácia alebo štátna správa vytvorí vzdelávací obsah, o ktorom si myslí, že poslúži verejnosti, môže ho tam sprístupniť bezplatne. Môžu tam byť napríklad informácie o dôchodkoch, alebo o zdravotnom poistení.