Čo bude s vaším digitálnym majetkom, keď zomriete a ako si poistíte, aby sa dostal do správnych rúk skôr, ako sa tak stane? To, že sú ľudia smrteľní, nie je novinka. Nové je však to, že za posledné dve desaťročia nahromadili digitálne aktíva, ktoré predtým neexistovali. Položili ste si niekedy otázku: čo sa stane s mojimi účtami na sociálnych sieťach a messengeri, s cloudovým archívom plným e-mailov a fotografií, s doménami a webovými stránkami, či s e-peňaženkou a účtami na obchodných platformách?

Posmrtný účet

V roku 2012 sa rodičia 15-ročného dievčaťa z Berlína pokúsili prihlásiť sa do jej účtu na Facebooku po tom, čo ich dcéra skočila pod vlak. Rodičia chceli zistiť, čo ju viedlo k samovražde, lebo mali podozrenie, že bola obeťou kyberšikany. Prístup k nemu im však zo strany sociálnej siete nebol umožnený, jej účet bol zvečnený.

Až po šiestich rokoch súdnych sporov v roku 2018 nemecký najvyšší súd rozhodol, že ak ide o dedičstvo, účty na sociálnych sieťach sa nelíšia od osobných listov a denníkov, čo znamená, že musia byť prevedené na zákonných dedičov — v tomto prípade na rodičov.

Prečo však tento proces trval tak dlho? Pretože IT priemysel nesúhlasí s podobnou definíciou digitálnych aktív. Zvyčajne existujú dva protiargumenty. Po prvé, Facebook a ďalší poskytovatelia služby sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov. Takéto údaje nemožno preniesť na tretie strany bez súhlasu vlastníka. Je pravda, že vlastník je v tomto prípade mŕtvy, ale ľudia, s ktorými si vymieňal správy, sú stále nažive a nedali povolenie čítať svoju korešpondenciu. Ďalším dôvodom na odmietnutie žiadosti potenciálnych dedičov je, že mnohé digitálne služby poskytujú svoje produkty na základe licencie – ako službu dočasného použitia. A zákon nestanovuje, či sa dá takýto typ „prenájmu“ zdediť. V niektorých krajinách sú domény registrované na základe zmluvy o poskytovaní služieb a tieto služby nie sú zahrnuté v závete zosnulého.

Pravidlá pre digitálne cintoríny

Keďže sa zákony o dedičstve nevzťahujú na digitálne aktíva, zodpovednosť spočíva na pleciach spoločností, ktoré majú vlastné pravidlá, a tiež na tom, aké kroky urobil poručiteľ pred svojou smrťou. Niektorí registrátori domén umožňujú po predložení potrebných dokumentov previesť doménu na najbližšieho príbuzného.

Podobnú politiku začínajú zavádzať aj ďalšie služby. Najnovšie verzie systému iOS vám umožňujú určiť poverený kontakt, t.j. digitálneho nástupcu, ktorý bude mať prístup k vášmu Apple ID v prípade smrti. Je pravda, že nie všetky vaše digitálne aktíva budú sprístupnené vami vybranému dedičovi. Nedostanú najmä prístup k vašim elektronickým knihám, filmom, hudbe alebo iným nákupom uskutočneným online (pripomeňme, že digitálna kniha nie je kniha, ale služba dočasného prenájmu).

V prípade účtov Google sa táto funkcia nazýva Správa neaktívnych účtov. Vami určený nástupca bude mať prístup k vašim údajom, ak bude účet dlhší čas neaktívny (dobu nečinnosti si nastavíte sami).

Facebook taktiež môžete vopred informovať o svojich posmrtných želaniach týkajúcich sa vášho účtu a nechať ho úplne odstrániť, alebo špecifikovať poverený kontakt, ktorý ho bude spravovať. Nebude však môcť meniť starý obsah, čítať správy, ani mazať priateľov, môže zmeniť len vašu profilovú fotku, uverejniť spomienku a umožniť vybraným priateľom písať pocty do špeciálneho informačného kanála spomienok. Okrem toho musí mať poverený kontakt vlastný Facebooku účet (sociálna sieť nikdy nevynechá príležitosť posilniť svoju používateľskú základňu).

Napriek tomu sa pravidlá medzi službami líšia a každá má svoje nuansy. Na sociálnych sieťach už existujú desiatky miliónov účtov ľudí, ktorí nás opustili. Rovnako ako v prípade vymazania účtu, je potrebné poskytnúť platformám ako  Instagram, LinkedIn dokumenty preukazujúce smrť majiteľa. V mnohých prípadoch sa o účty naďalej starajú príbuzní a niekedy dokonca úplne neznámi ľudia, ktorí sa priživujú na sláve zosnulého. Netreba zabúdať, že aj samotné sociálne siete nás automaticky vyzývajú, aby sme zosnulým zablahoželali k narodeninám, čím nás nechtiac môžu konfrontovať s bolestnými spomienkami. Je možné, že vo virtuálnych metaverzách budúcnosti sa mŕtvi budú bezcieľne túlať po uliciach ako v najhoršom filme o zombie apokalypse.

Čo môžete urobiť počas svojho života

Poďme si to zrekapitulovať. Neexistuje žiadne univerzálne riešenie, ale každý sa môže sám za seba postarať o to, čo sa stane s našim digitálnym majetkom, keď nám dohasne sviečka.

  • Jedna možnosť je urobiť závet u právnika, v ktorom uvediete svoje digitálne aktíva a ich dedičov. Aj keď sa dedičské právo vo vašej krajine na takýto majetok nevzťahuje, závet môže pomôcť v sporoch.
  • Prečítajte si, aké pravidlá má poskytovateľ digitálnej služby, ktorú používate, a čo je potrebné urobiť v nastaveniach alebo zmluvách. Napríklad prostriedky v elektronických peňaženkách môžu prejsť na oprávnených dedičov bez dodatočných opatrení, keďže na peniaze sa vzťahuje dedičské právo. No v prípade e-mailov, rôznych digitálnych úložísk a sociálnych sietí má zmysel nastaviť si v službe poverený kontakt.
  • Vaši dediči budú musieť zistiť, aký je postup na získanie prístupu pre každú takúto službu. Ak ste si nastavili poverený kontakt, bude musieť predložiť napríklad dokument alebo elektronický kód.
  • Mnohé služby (Twitter, Instagram a LinkedIn) neprenášajú prístup k účtom zosnulých používateľov na nikoho. Na žiadosť príbuzných môžu účet vymazať alebo ho zvečniť. Aj to si však vyžaduje potrebnú dokumentáciu. A v určitých prípadoch možno budete musieť svoje práva preukázať na súde.

Odborníci z tímu Kaspersky Global Research & Analysis Team (GReAT) zástupca riaditeľa Marco Preuss a hlavný bezpečnostný výskumník Dan Demeter na svojom zasadnutí „Digitálny život a fyzická smrť“ na konferencii RSA 2023 upozornili na množstvo ďalších faktorov, ktoré by sme mali zvážiť, kým žijeme.

Je potrebné vopred sa rozhodnúť, aký druh údajov chcete odkázať, v akom formáte a na akom médiu budú uložené. Bohužiaľ, životnosť moderných pamäťových médií je 5–30 rokov, takže digitálne archívy je potrebné pravidelne aktualizovať a prenášať na vyspelejšie médiá. Nespoliehajte sa príliš na cloudové úložiská. Koľko z nich zatvorili za posledných 10 rokov?

Ak vaše digitálne úložisko obsahuje dokumenty v špecifických formátoch, zabezpečte aj softvér na ich otváranie. Predstavte si, že máte cenné dokumenty napríklad v SuperCalc alebo iných zastaraných formátoch. Preveďte dokumenty do moderných otvorených formátov alebo pripojte kópiu softvéru, ktorý ich dokáže otvoriť. To isté platí pre akýkoľvek špecializovaný hardvér, ktorý môže byť potrebný na prístup k vašim údajom.

Zahrňte podrobný popis všetkého, čo ste zhromaždili, kde sa to nachádza a ako to používať. Okrem textového popisu sa oplatí pridať audio alebo video nahrávku, ktoré okrem inštrukcií jasne pretlmočia vaše želanie, čo s vaším digitálnym dedičstvom.

Uchovávajte heslá, súkromné kľúče a ďalšie nástroje na prístup k šifrovaným a súkromným údajom na bezpečnom oddelenom mieste. Dôležité je povedať, že do závetu sa heslá ani súkromné kľúče neuvádzajú. V niektorých krajinách sa závety stávajú vecou verejného záznamu. Najspoľahlivejším spôsobom ich uloženia je vyhradený digitálny trezor, ako napríklad Kaspersky Password Manager, ktorý je chránený hlavným heslom (master password). Prístupom k tomuto úložisku poverte dôveryhodnú osobu a nezabudnite na pokyny ako napríklad „Vymazať všetko“.

Dôležité je vybrať si tú správnu osobu, aby sa vám nestalo to, čo spisovateľovi Vladimirovi Nabokovovi. Jeho pokyn bol zničiť rukopis posledného nedokončeného románu. Jeho manželka mu však nevyhovela a syn uverejnil texty svojho otca v časopise Playboy.