Súčasná platobná karta obsahuje plastu s hrúbkou 0,7 mm, mikročip na bezpečné spracovanie transakcií,  anténu, ktorá ním prechádza a umožňuje bezkontaktné transakcie, hologram na odradenie falšovateľov a ďalšie prvky. Kartasa mení a vylepšuje už niekoľko dekád. To, čo sa však na karte skoro vôbec nezmenilo, je plast. Väčšina z 25 miliárd kariet, ktoré sú dnes v obehu, je vyrobená z nerecyklovaného plastu, ktorý sa nerozloží a nezmení na kompost. Je ťažké ho znovu použiť, pretože obsahuje kovy a iné materiály. Výsledkom je, že veľká časť končí na skládkach, ktoré sú už aj tak preplnené plastmi.

Bojovať proti tomuto nešváru sa rozhodol DigiSec Lab v severnom Anglicku, ktorý od roku 2018 hľadá spôsoby, ako bezpečne recyklovať plastové karty a tým znížiť ich vplyv na životné prostredie. Skúma fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie kariet – škriabe ich a brúsi, prerezáva pomocou diamantovej píly a skúma ich skenovacím elektrónovým mikroskopom a infračerveným spektrometrom. Úsilie laboratória viedlo k nedávnemu rozhodnutiu požadovať používanie udržateľných materiálov pri výrobe všetkých nových platobných kariet od roku 2028 a usilovne pracovať na postupnom prechode na digitálne platby. Dôkazom je aj ich program Digitálna prvá karta (Digital First card program), v ktorom sa klienti môžu úplne vzdať fyzickej podoby karty.

Do budúcnosti vidí DigiSec Lab možnosť všetky plastové karty ľahko zrecyklovať priamo v banke alebo v obchode, či v miestnom recyklačnom stredisku. Vytvárajú plán na recykláciu kariet, ktorý by bol celosvetovo funkčný – od zberu, cez prepravu až po recykláciu. Začali ho zavádzať v spolupráci s korporáciou HSBC vo Veľkej Británii, ktorá ponúka recykláciu kariet vo svojich vybraných pobočkách. Majitelia kariet môžu všetky platobné karty, ktorých platnosť vypršala, odovzdať do zabezpečených vyhradených zberných boxov. Karty sú skartované vo vnútri týchto boxov, čím sa zabezpečí, že nedôjde k odcudzeniu informácií na karte a zabudovaný integrovaný čip bude zničený.

Rozdrvený odpad sa potom odosiela recyklačnému partnerovi TerraCycle, ktorý sa už viac ako 20 rokov zaoberá ťažko recyklovateľnými výrobkami – od tuby zubnej pasty, cez maskarové tyčinky až po vodné filtre a kávové kapsuly. Odpad z rozdrvených kariet sa potom oddelí a plast sa premení na pelety a prášky, ktoré sa opätovne použijú na iné produkty. DigiSec Lab si pozorne všíma aj množstvo energie, emisií uhlíka a odpadu, ktoré sa podieľajú na výrobe kariet. Karty, ktoré spĺňajú prísne stanovené štandardy, získavajú označenie a odznak ekologickej karty.

Od roku 2021 sa k úsiliu o udržateľnejší spôsob platenia pripojilo viac ako 403 finančných inštitúcií a finančno-technologických firiem z 92 krajín. Bolo vydaných 235 miliónov kariet Mastercard vyrobených zo schválených recyklovaných, recyklovateľných materiálov a materiálov z biologických zdrojov, vrátane recyklovaného plastu z oceánov alebo bioplastu z cukrovej repy alebo kukurice.

Veríme, že tento článok zaujme a poslúži ako výzva aj pre slovenských vydavateľov kariet (banky), aby urobili ďalší krok v boji proti klimatickým zmenám a začali aktívne znižovať nielen svoju uhlíkovú stop, ale aj stopu svojich klientov.