Sociálna sieť Threads, tiež nazývaná „Twitter killer“ (zabijak Twitteru) je nová aplikácia spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje napríklad aj Facebook. Tá spustila Threads, aby prebrala nespokojných používateľov Twitteru a prilákala nových, ktorí sa zaujímajú o zdieľanie krátkeho obsahu. Materská spoločnosť tejto platformy už dávnejšie riešila problémy spojené s nesprávnym zaobchádzaním s citlivými informáciami. V priebehu niekoľkých dní dosiahla nová aplikácia Threads 100 miliónov používateľov, čím potvrdila konkurencieschopnosť voči Twitteru a stala sa najrýchlejšie sťahovanou aplikáciou v histórii.

Dáta sú biznis

Tento rýchly rast však znepokojil odborníkov na ochranu súkromia, ktorí varujú, ako  málo používateľov si uvedomuje, koľko informácií aplikácia zhromažďuje. Poukazujú na to, že Meta pozastavila spustenie Threads v Európskej únii, pretože nie je jasné, či spôsob, akým spoločnosť narába s používateľskými údajmi a zdieľa ich na rôznych platformách, vrátane Threads, nebude v rozpore s nariadeniami o ochrane osobných údajov. Informuje o tom napríklad denník The Guardian.

„Viacero problémov s ochranou súkromia v aplikácii Threads súvisí s praktikami ochrany osobných údajov, ktoré riešila spoločnosť Meta už v minulosti,“ povedala Calli Schroederová,  poradkyňa pre globálna ochranu súkromia v Electronic Privacy Information Center (Epic), neziskovej organizácii na ochranu osobných údajov. „Neboli žiadne dôkazy o tom, že Meta transparentne nakladá s citlivými osobnými údajmi, ani iný jasný dôvod zhromažďovania údajov okrem „lebo chceme.“ Zoznam aktivít z minulosti, ktoré dávajú odborníkom ako Schroederová dôvod na obavu, je dlhý. Okrem toho, že Meta bola sankcionovaná Federálnou obchodnou komisiou (FTC) za neopodstatnenné zhromažďovanie a používanie údajov v USA, bola tiež pokutovaná za zhromažďovanie citlivých osobných údajov bez získania riadneho súhlasu aj Európskou úniou.

Hoci je Threads úplne novou sociálnou sieťou, o tom, ako táto platforma zhromažďuje, ukladá a zdieľa údaje o používateľoch, sa už vie dosť. Je to preto, že Threads sa riadi rovnakými zásadami ochrany osobných údajov a obchodným modelom ako ostatné sesterské platformy spoločnosti Meta – Instagram a Facebook.  Aplikácie Meta uchovávajú všetky informácie, ktoré používatelia zadajú, povedal hovorca Meta Emil Vazquez.

To môže zahŕňať citlivé údaje, ako sú informácie o zdraví, finančné informácie, dáta o polohe a histórii prehliadania. Platforma poskytuje spoločnosti informácie o tom, akým príspevkom sa používatelia venujú  a koho sledujú, typ obsahu, ktorý si prezerajú, s kým a ako komunikujú, ako dlho a často používajú Threads. Okrem aktivity používateľov Threads, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti naznačujú, že má tiež prístup k polohe GPS, ku kamere, fotografiám, typu používaného zariadenia a spôsobu prenosu dát, vrátane vrátane informácií o bluetooth, wi-fi a dokonca aj o využívaných základňovýc staniciach (BTS). Ako skladačka môžu tieto informácie vykresliť mimoriadne podrobnú a komplexnú mapu životov ľudí, najmä ak sa vezmú do úvahy všetky údaje, ktoré už Meta zhromažďuje prostredníctvom Facebooku, Instagramu a Meta Pixel.

Meta Pixel je krátky kúsok kódu, ktorý je možné pridať na webové stránky na sledovanie a analyzovanie  aktivity návštevníkov, následne sa tieto údaje zdieľajú so spoločnosťou Meta.  Podľa spravodajskej webovej stránky Markup niektoré lekárne a potravinové obchody údajne zdieľajú citlivé informácie s Meta a ďalšími sociálnymi platformami prostredníctvom Pixelu, ako napríklad to, či si zákazníci pridali do košíka test HIV alebo tehotenský test.

Vy ste produkt

Masívny zber údajov spoločnosti Meta je zameraný na jeden cieľ – predaj reklamy. Platforma Threads zatiaľ nezobrazuje reklamu, ale v budúcnosti sa tak nepochybne stane, hovoria odborníci. Zhromaždené informácie môžu byť súčasťou väčšieho ekosystému údajov, ktoré Meta používa na efektívne cielenie reklám na ďalších svojich platformách. „Meta nielenže nezmenila svoj obchodný model, chce aj naďalej robiť cielené reklamy,“ povedala Carissa Velizová, docentka z Inštitútu pre etiku umelej inteligencie na Oxfordskej univerzite. „Za týmto účelom sa spoločnosť snaží zhromaždiť čo najviac údajov a snaží sa pokračovať rovnakým smerom ako na začiatku, napriek všetkým škandálom, odporu verejnosti, varovaniam regulátorov, či pokutám. Nepretvára svoj obchodný model tak, aby bol voči používateľom úctivejší.“

Obavy, podľa Velizovej, pramenia aj z toho, aké citlivé sú údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje. „Môže to byť sexuálna orientácia, rasa a etnická príslušnosť, biometrické údaje, členstvo v odboroch, informácia o tehotenstve, o politiku, náboženskom presvedčení. Všetky tieto údaje môžu byť potenciálne odoslané tretím stranám.“ Medzi tieto tretie strany patria obchodníci a orgány činné v trestnom konaní. Hovorkyňa spoločnosti Meta, Mayra Vazquezová, uviedla, že spoločnosť interne filtruje citlivé údaje vrátane informácií o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii a náboženských názoroch, aby sa nepoužívali v reklame. Mnohé z údajov sú však k dispozícii na požiadanie orgánom činných v trestnom konaní. V druhej polovici roku 2022 spoločnosť Meta dostala celosvetovo takmer 240 000 takýchto žiadostí, z toho  viac ako 64 000 pochádzalo z USA.

V USA spoločnosť Meta nedávno čelila kontrole zameranej na zhromažďovanie a distribúciu údajov o zdravotnom stave svojich používateľov a údajov, ktoré možno použiť pri obvineniach z potratu po rozhodnutí Najvyššieho súdu o prepracovaní federálnej ochrany pred potratmi. Minulý rok boli v Nebraske matka s dcérou obvinené z napomáhania nezákonnému potratu čiastočne na základe správ na Facebooku, ktoré Meta zdieľala s miestnou políciou. V prípade Threads môžu mať zdravotné informácie formu interakcie s príspevkami alebo ich zdieľania a môžu signalizovať, že používateľka v určitom čase vyhľadala reprodukčnú kliniku alebo bola tehotná. Aj keď je profil súkromný, orgány činné v trestnom konaní si môžu predvolať spoločnosť Meta za príspevky.

Meta nie je sama v zhromažďovaní a zdieľaní používateľských údajov – Twitter, TikTok a väčšina ďalších sociálnych platforiem to robia podobne. Avšak Meta má jeden z najväčších „balíkov aplikácií“ dostupných pre užívateľov, pričom má jasný obraz o ich každodennom živote. Okrem nej ho má podobne komplexný už len Google. „Mali by sme byť totálne  znepokojení množstvom údajov, ktoré môže Meta uchovávať o jednotlivcoch,“ konštatovala Schroederová. „Nielenže ide o obrovské riziko porušenia ochrany údajov, pričom Meta už v minulosti bola niekoľkokrát penalizovaná za takéto aktivity, ale tieto údaje možno zneužiť na vyvodenie ďalších informácií o človeku, ktoré dotyční nemusia  a možno ani nechcú dobrovoľne zdieľať.“