Slovenské domácnosti masívne používajú inteligentné zariadenia. Mobil s prístupom na internet je samozrejmosťou pre 92 % domácností, nasledujú notebooky (77 %), smart televízory (60 %), tablety (49 %), osobné počítače (42 %) a smart hodinky (36 %). Čo sa týka celkového počtu inteligentných zariadení, vedú domácnosti, kde sú študenti. Uviedli tak respondenti v reprezentatívnom prieskume, ktorý realizovala agentúra AKO na základe zadania Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

 

Respondenti s deťmi uvádzajú nadpriemerný počet inteligentných zariadení, takže výskumný tím sa sústredil na otázku, ako rodičia chránia deti pred kybernetickými hrozbami. Dobrou správou je, že v porovnaní s minuloročným prieskumom nastal pozitívny posun (12 %) vo vnímaní potreby ochrany detí pred kybernetickými hrozbami. Stav rodičovskej kontroly označujú odborníci však stále za nedostatočný, keďže až 64 % dospelých nevyužíva žiadne nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore „V oblasti kyberbezpečnosti sa ľudia často cítia stratení a uvádzajú, že nemajú prístup k spoľahlivým informačným zdrojom týkajúcich sa tejto témy,“ hovorí Ivan Makatura, riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti.

 

 

Viac ako polovica respondentov (50,9 %) uvádza, že nepozná žiadny dôveryhodný zdroj informácií o kyberbezpečnosti. S tým súvisí aj nízke povedomie o terminológii súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou. Takmer 40 % respondentov nevedelo odpovedať na otázku, aké sú najvážnejšie hrozby v oblasti IT. Ako najzávažnejšiu hrozbu uviedla takmer tretina respondentov (32,5 %) kompromitáciu identity. Nasledovali škodlivý kód, sociálne a zdravotné hrozby a kyberšikana. „Povedomie o kyberbezpečnosti sa zlepšuje iba veľmi mierne. Ale tým, že početnosť a sofistikovanosť kyberútokov stále rastie, bežní používatelia mobilov, počítačov a smart zariadení sú stále viacej atakovaní a ohrození,“ uzatvára hodnotenie prieskumu v širokej verejnosti Ivan Makatura.

 

Takmer dve tretiny opýtaných uviedlo, že používajú aspoň základné opatrenia na zlepšenie kyberbezpečnosti – antivírus (68,5 %), zabezpečenie zariadení heslom (65,4 %), aktualizácie zariadení a aplikácií (53,9 %). Svoje dáta však zálohuje len tretina respondentov. Mladšia generácia má vo všeobecnosti vyššie digitálne zručnosti aj povedomie o IT a kyberbezpečnosti, čo platí aj pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Starší ľudia si napríklad často ani neuvedomujú dôležitosť aktualizácií softvéru, čo je esenciálnym princípom kyberbezpečnosti.

 

Celý pomerne rozsiahly materiál výsledkov prieskumu medzi verejnosťou nájdete na stránke Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti: https://cybercompetence.sk/wp-content/uploads/dokumenty/na_stiahnutie/letak_KB-prieskum_verejnej_mienky_2023.pdf