Približne  23 000 uniknutých súborov obsahuje približne 100 GB citlivých dát, naznačujúcich nehorázne praktiky Tesly, najmä v súvislosti so systémom Autopilot. Zverejnil ich zverejnil nemecký Handelsblatt. Kauza Dieselgate je oproti tomu „čajovým odvarom“. Obsah uniknutých dokumentov má byť šokujúci, najmä správy zákazníkov o zážitkoch, spojených s kritickými situáciami, keď len o vlások unikli vážnemu zraneniu alebo smrti pri jazde v režime Autopilota. Analytici však tvrdia, že to nie je nič neočakávané „Pre väčšinu z nás, ktorí sa Tesle venujeme už desať rokov, to nie je prekvapujúce a pravdepodobne to neprekvapí ani väčšinu zákazníkov Tesly,“ hovorí Matthias Schmidt, nezávislý automobilový analytik v Berlíne.

Registrovaných je celkom 393 úmrtí týkajúcich sa nehôd Tesly, z ktorých 33 zahŕňalo účasť Autopilota. Známe sú prípady náhlych a najmä samovoľných prudkých akcelerácií aj brzdení. Schmidt tvrdí, že Elon Musk „akceptuje smrť vodiča ako súčasť technologického pokroku“. Kritiku produktov Tesly často „odbije“ na Twitteri. Podľa Dudenhöffera by však rozsah uniknutých informácií mohol sťažiť Muskovi ďalej vytvárať obraz úspešnej spoločnosti. „Má tisíce informácií, sťažností zákazníkov a zároveň je schopný ľuďom hovoriť, že vyrába najlepší produkt na svete,“ čuduje sa Dudenhöffer.

Reakcia Tesly na únik informácií len potvrdzuje jej aroganciu. Namiesto pragmatického postoja obrátila svoj hnev na nemecký Handeslblatt a bývalého zamestnanca, ktorý má byť údajne zodpovedný za únik tajných dokumentov. „Spoločnosť Tesla pokračuje vo vyšetrovaní a bude uplatňovať právne nároky voči každému, kto sám, alebo prostredníctvom objednávky ukradne, zneužije alebo inak spreneverí dôverné informácie. V tejto veci budeme spolupracovať aj s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ píše Tesla v liste redakcii Handelsblatt. Zároveň nemecké médium vyzvala na navrátenie dôverných dokumentov a zmazanie všetkých kópií.