Digitálny klub je zaujímavý online dostupný vzdelávací program, vďaka ktorému zistíte aktuálnu úroveň svojich digitálnych zručností, a zároveň ich môžete aj ďalej rozvíjať. Obsahuje jednoduchý základný test pre žiakov a seniorov, špeciálny test pre úradníkov štátnej správy a ďalší test, určený učiteľom. Prvý test je bez registrácie, vo zvyšných dvoch sa treba registrovať, pričom v prípade úradníkov je test dokonca špeciálne rozdelený pre tých, ktorí pracujú v štátnej správe a pre tých, ktorí sú zamestnaný v samosprávach.

Úradníci sa môžu nielen otestovať a zlepšiť svoj prehľad v digitálnom svete verejnej správy, ale po úspešnom absolvovaní testu aj získať certifikát, ktorý potvrdzuje úroveň ich vedomosti.  Certifikát môžu získať aj seniori a učitelia. Až do konca novembra navyše môžu všetci po absolvovaní testu  a získaní certifikátu súťažiť o zaujímavé ceny od slúchadiel cez herné konzoly až po relaxačné pobyty.  Výsledky testov sú dôverné a Digitálny klub ich s nikým nezdieľa. Dôležité je, že okrem certifikátu môžu všetci získať aj pre ich skupinu relevantné  informácie o bezplatných vzdelávacích obsahoch zameraných na zlepšenie digitálnych zručností.

Celý projekt pripravila Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, čo je  iniciatíva s národnou pôsobnosťou založená na podnet Európskej komisie v rámci politiky Digital Skills and Jobs Coalition. Jej poslaním je zlepšovanie digitálnych zručností na Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2017 na podnet Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. DK v súčasnosti združuje viac ako sto členov – kľúčových stakeholderov v oblasti vzdelávania a IKT na Slovensku.