IT profesionáli, ale aj študenti stredných a vysokých škôl, sa na ďalšom podujatí financovanom z Plánu obnovy a odolnosti SR pokúsia pomôcť mestu Prešov. To je zadávateľom výzvy piateho hackathonu, v rámci ktorého 20. až 21. októbra 2023  hackeri naplno využijú “digitálne dvojča” tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Tento inovatívny model umožní hackerom modelovať rôzne situácie z energetiky, dopravy, životného prostredia, bezpečnosti alebo urbanistiky. Prešov očakáva, na podujatí vznikne koncept nových digitálnych služieb, ktoré by mesto posunuli v problematike otvorených dát a ich využiteľnosti pre plánovanie a rozhodovanie samosprávy aj verejnosti. Pre tri najlepšie hackerské tímy sú pripravené odmeny vo výške 6 000 eur. Hackathon organizuje MIRRI opäť v spolupráci s Campus Cowork.

Na hackathone “Digitálne dvojča mesta Prešov” budú tímy, ktoré sa prihlásia prostredníctvom webovej stránky Hacknime.to, tvoriť koncept v niektorej z oblastí ovplyvňujúcich chod a riadenie mesta. Ten však musí vychádzať z reálneho prostredia Prešova a zohľadňovať súčasnú dostupnosť dát, ale aj aj ich budúce rozširovanie. Mesto totiž v budúcnosti plánuje ponúkať komplexnú dátovú a riadiacu platformu, do ktorej bude možné pristupovať cez API. Výsledné riešenia súťažiacich tímov by mali cez API dokázať zmeny v údajoch aj detegovať.

Samospráva predpokladá, že sa hackerom podarí vytvoriť detailný koncept alebo prototyp pre digitálne dvojča mesta Prešov, ktorý zlepší služby alebo zefektívni riadenie v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • systém pre ukladanie a zber dát z komunikačnej platformy a call centra,
  • urbanizácia a plánovanie na základe demografického vývoja v meste, vrátane zobrazenia vrstiev a regulačných listov územného plánu,
  • energetika a spotreba energií v budovách mesta alebo mestských organizácií,
  • riadenie statickej a dynamickej dopravy,
  • komplexné monitorovanie a vyhodnocovanie životného prostredia (napríklad teplota alebo kvalita vzduchu, hluk, množstvo slnečného svitu),
  • bezpečnosť a predikcia nebezpečných situácií a javov,
  • odpadové hospodárstvo (triedenie odpadu, veľkokapacitné kontajnery, koše na psie exkrementy a podobne)