Internet je pre všetkých veľkým zdrojom informácií, zábavy a komunikácie. Pre starších ľudí môže byť internet skvelým nástrojom na udržiavanie spojenia s rodinou a priateľmi, objavovanie nových vecí a vybavovanie bežných úloh. Avšak pri používaní internetu je dôležité mať na pamäti bezpečnosť. Starší ľudia, bohužiaľ, robia niekedy bežné bezpečnostné chyby. Tu je zoznam piatich najčastejších  a rady, ako im predchádzať.

1. Slabé heslá a ich opakovanie

Často sa stáva, že starší ľudia používajú jednoduché a ľahko uhádnuteľné heslá. Problém je aj v tom, že používajú rovnaké heslá na rôznych webových stránkach. Týmto spôsobom otvárajú dvere hekerom. Odporúčame používať silné heslá, ktoré obsahujú kombináciu číslic, písmen a špeciálnych znakov. Nikdy neopakujte heslo na viacerých stránkach.

2. Klikanie na podozrivé  odkazy

Starší ľudia sú často cieľom podvodníkov, ktorí im posielajú  spamové e-maily s odkazmi na falošné webové stránky. Kliknutím na tieto odkazy môžete nainštalovať škodlivý softvér na váš počítač. Nikdy neklikajte na odkazy od neznámych odosielateľov a vždy si overte, či je webová stránka dôveryhodná.

3. Nevhodné zdieľanie osobných informácií

Starší ľudia sú často príliš dôverčiví, keď ide o zdieľanie osobných informácií online. Môže to viesť ku krádeži identity, alebo ďalším podvodom. Nikdy nezdieľajte svoje osobné údaje, ako sú čísla kreditných kariet  s neznámymi osobami na internete.

4. Podceňovanie aktualizácie softvéru

Nepodceňujte dôležitosť aktualizácií softvéru na vašom počítači a iných zariadeniach. Aktualizácie často obsahujú opravy bezpečnostných chýb, ktoré môžu ochrániť váš systém pred  útokmi. Uistite sa, že máte zapnuté a povolené automatické aktualizácie.

5. Nedbanie na antivírusový softvér

Antivírusový softvér je ako ochranný štít vášho počítača. Bez neho ste zraniteľní voči vírusom a malvéru. Investujte do dôveryhodného antivírusového programu a pravidelne ho aktualizujte. Uistite sa, že váš antivírus je stále aktívny a pracuje na ochrane vášho zariadenia.

Všetky vyššie uvedené  chyby je možné ľahko napraviť, respektíve sa im vyhnúť, ak budete opatrní a spoľahnete sa na „zdravý rozum“ pri používaní internetu. Nezabudnite, že bezpečnosť na internete je dôležitá a treba sa v tejto oblasti vzdelávať. Čím viac budete vedieť o bezpečnosti, tým viac budete môcť využiť všetky výhody, ktoré internet ponúka s minimálnym rizikom, že sa stanete obeťou podvodníka.