Umiestnenie najbližšieho hackathonu práve do Trenčína nie je náhodné.  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) totiž už vlani oslovilo iné ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, vyššie územné celky a mestá a obce, aby navrhli témy týchto podujatí. Zareagovalo aj mesto Trenčín. Trenčiansky hackathon “Budovanie mesta s prehľadným systémom investícii” spoluorganizovaný s Campus Cowork sa bude konať 10. až 11. novembra 2023 v zrekonštruovanom Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda, na riešeniach bude možné pracovať aj počas noci. Súťažiace tímy sa môžu zaregistrovať na webovej stránke Hacknime.to. Registrácia je zdarma, organizátori účastníkom okrem stabilnej a rýchlej  wi-fi zabezpečia aj pitný režim, teplú a  studenú stravu. Stačiť im tak bude len vlastný notebook a iný hardvér, ktorí budú v rámci súťaže na základe ich uváženia potrebovať.

Mesto bude od zúčastnených hackerov chcieť, aby mu pomohli s digitalizáciou implementácie investičných akcií v meste a ich správou cez jednotné systémové riešenie. Mestský úrad v Trenčíne používa informačný systém samosprávy a produkty z balíka Microsoft 365. Samospráva požaduje, aby navrhované riešenia spolupracovali práve s nimi. V súčasnosti zamestnanci Mestského úradu procesy spravujú v zdieľanej excelovskej tabuľke, pričom podporné dokumenty k investíciám majú uložené hneď na niekoľkých miestach. Riešenia, ktoré navrhnú súťažiace tímy, by mali uľahčiť ich vyhľadávanie a prehľadne pracovať s najnovšími verziami každého dokumentu. Trenčín si od nich sľubuje urýchlenie legislatívnych aj interných procesov pri implementovaní investičných akcií a odbremenenie pracovníkov mesta od zbytočnej administratívy.

Od víťažného riešenia mesto očakáva, že umožní:

  • zrýchliť a sprehľadniť implementáciu investičných projektov v meste
  • minimalizovať vznik možných chýb
  • vytvoriť jednotné úložisko digitálnych podkladov
  • zlepšiť internú komunikácie v rámci Mestského úradu v Trenčíne
  • uľahčiť manažérske riadenie procesov útvaru investícii a tvorbu prehľadov alebo reportov pre vrcholový manažment
  • sprístupniť vybraný prehľad investičných akcií pre verejnosť

MIRRI SR a mesto Trenčín chcú s víťazmi komunikovať aj po skončení hackathonu, aby vybrané riešenia mohli implementovať aj do praxe.