Kyberhygiena je súbor osvedčených postupov a správania, ktoré jednotlivci aj organizácie uplatňujú na dosiahnutie optimálnej kybernetickej bezpečnosti. Základným cieľom kyberhygieny je chrániť digitálne prostredie pred rôznymi kybernetickými hrozbami, ako sú malvér, phishing, ransomvérové útoky a podobne. Dbajte pritom na týchto 15 pravidiel, ktoré pomôžu výrazne zvýšiť bašu online bezpečnosť:

  1. Používajte silné a jedinečné heslá: Vytvorte komplexné heslá, ktoré sú ťažko uhádnuteľné, a používajte kombináciu písmen, čísel a špeciálnych znakov. Vyhnite sa používaniu ľahko odhadnuteľných hesiel, ako sú dátumy narodenia alebo bežné slová. Zvážte použitie správcu hesiel na bezpečné uchovávanie a generovanie silných hesiel.
  2. Povolte dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA): Kdekoľvek je to možné, povoľte 2FA pre svoje online účty. Tým sa pridáva ďalší stupeň bezpečnosti, pri ktorom je nutné okrem hesla poskytnúť druhú formu overenia, napríklad cez autentifikačný kód (získaný cez SMS, alebo mail) alebo cez špeciálnu aplikáciu.
  3. Pravidelne aktualizujte softvér: Udržujte svoj operačný systém, softvér a aplikácie aktuálne. Kybernetické zraniteľnosti sú často opravované aktualizáciami, takže mať všetky systémy a aplikácie pomáha chrániť ich pred známymi útokmi.
  4. Pozor na phishing: Buďte opatrní pri klikaní na odkazy alebo sťahovaní príloh z neznámych alebo podozrivých zdrojov, či už v e-mailoch alebo na webových stránkach. Kybernetickí zločinci často používajú phishing na krádež osobných informácií.
  5.  Inštalujte a aktualizujte antivírusový softvér: Používajte renomovaný antivírusový (najlepšie komplexné riešenie) a udržujte ho aktuálny. Pravidelné skenovanie systému môže pomôcť identifikovať a odstrániť škodlivý softvér.
  6. Zabezpečte svoju wi-fi sieť: Zmeňte predvolené používateľské meno a heslo na svojom routri, používajte silné šifrovanie (odporúča sa aspoň WPA3) a pravidelne aktualizujte firmvér routra. Zvážte aj skrytie SSID vašej siete a použitie silného hesla k sieti.
  7. Zálohujte údaje: Pravidelne zálohujte svoje dôležité údaje na externý disk alebo do bezpečného cloudového úložiska. V prípade ransomvérového útoku alebo straty údajov vám zálohy umožnia obnoviť vaše informácie.
  8. Myslite na sieťovú bezpečnosť: Použite firewall na filtrovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej sieťovej prevádzky. Riešenia pre sieťovú bezpečnosť môžu pomôcť chrániť vaše zariadenia pred sieťovými útokmi.
  9. Bezpečné surfovanie: Buďte opatrní pri webových stránkach, ktoré navštevujete a odkazoch, na ktoré klikáte. Používajte rozšírenia pre prehliadače alebo nástroje na blokovanie reklám a škodlivého obsahu.
  10. Vzdelávajte seba a aj ostatných: Buďte informovaní o najnovších kybernetických hrozbách a najlepších postupoch v oblasti kyberbezpečnosti. Poučte svoju rodinu, priateľov a kolegov o kybernetických rizikách a tom, ako sa ochrániť online.
  11. Vytvorte samostatné používateľské účty: Ak zdieľate počítač, vytvorte samostatné používateľské účty s obmedzenými právami. Pre bežné úlohy sa vyhnite použitiu účtu s administrátorskými právami.
  12. Zabezpečte svoje mobilné zariadenia: Aplikujte rovnaké princípy kyberbezpečnosti na svoje smartfóny a tablety. Inštalujte bezpečnostné aktualizácie, používajte silné heslá a sťahujte aplikácie len z dôveryhodných zdrojov.
  13. Monitorujte svoje účty: Pravidelne skontrolujte svoje bankové výpisy, kreditné správy a online účty, hľadajte pritom podozrivé aktivity. Ak ich zaznamenát, ihneď ich nahláste.
  14. Chráňte aj fyzický prístup: Fyzicky chráňte svoje zariadenia uzamykaním, keď nie sú používané, a vyhnite sa nechávaniu ich bez dozoru na verejných miestach.
  15. Majte plán na reakciu pri incidente: Pripravte sa na možnosť kybernetického útoku. Vytvorte plán na reakciu na incident, ktorý vás bude viesť pri kybernetickom útoku, úniku údajov alebo inom bezpečnostnom incidente.