Axis patrí k najväčším výrobcom bezpečnostných kamier na svete. Spoločnosť pomenovala päť základných  trendov, ktoré definujú pohľad na  bezpečnosť v tejto oblasti.

 

  1. Potenciál generatívnej umelej inteligencie v bezpečnosti

V roku 2024 preto očakávajme bezpečnostné aplikácie založené na využití veľkých jazykových modelov a generatívnej umelej inteligencie. Pravdepodobne pôjde napríklad o AI asistentov, ktorí pomôžu kamerovým operátorom s presnejšou a efektívnejšou interpretáciou diania v zábere, alebo o interaktívnu zákaznícku podporu, ktorá ponúkne užitočnejšie a konkrétnejšie odpovede na otázky zákazníkov. Dôležitý je aj prínos, ktorý generatívna AI preukázala pri vývoji softvéru.

 

  1. Hybridná architektúra pre efektívnu správu systémov

Hybridná systémová architektúram teda architektúra využívajúca výhody cloudu, on-premise a edge-computingu, je novým štandardom v mnohých riešeniach bezpečnosti. Funkcie sa totiž nasadzujú tam, kde je to najefektívnejšie, čo umožňuje využiť to najlepšie z každého prístupu a zvýšiť celkovú flexibilitu. Hybridné architektúry podporujú navyše budúce prípady využitia AI a automatizácie pri správe a prevádzke systémov.

 

  1. „Security“ zostáva, na rad prichádza „safety“

Bezpečnosť, alebo zabezpečenie? Tieto zdanlivé synonymá (v angličtine safety a security) sa v minulosti často spájali do jedinej spoločnej témy. Čím ďalej sa však rozdeľujú na dva samostatné prípady použitia. Zatiaľ čo zabezpečenie (security) súvisí s prevenciou úmyselných činov, ako sú vlámanie, vandalizmus, agresia voči ľuďom a pod., bezpečnosť (safety) sa týka nebezpečenstva a incidentov, ktoré môžu mať negatívny dopad na ľudí, majetok, či životné prostredie, avšak nie sú úmyselné (typickým príkladom sú prírodné katastrofy).

Využitie kamerového dohľadu a analytiky pre oblasť „safety“ rýchlo pribúda. Napríklad podniky budú kamerový dohľad hojne využívať na kontrolu dodržiavania zásad BOZP a bezpečných pracovných postupov. Na vzostupe budú aj environmentálne senzory a analytika na včasné varovanie pred potenciálnymi katastrofami.

  1. Regulácia a „compliance“ ako hnacia sila technológií

Téma dodržiavania predpisov („compliance“) a globálne regulačné prostredie budú mať stále väčší vplyv na vývoj technológií, ich aplikáciu a využitie. Pravidlá a regulácie sa netýkajú len dodávateľov, ale aj koncových zákazníkov, a preto by sa obe strany mali snažiť o spoluprácu pro ich plnení.

Umelá inteligencia, kybernetické zabezpečenie, udržateľnosť, správa a riadenie spoločností – to všetko sú oblasti, ktoré sa čoraz častejšie dostávajú pod regulačný drobnohľad. Dodávatelia teda musia vyvíjať vlastné technológie a prevádzkovať vlastné podniky tak, aby svojim zákazníkom pri dodržiavaní predpisov pomáhali. Geopolitika a obchodné vzťahy medzi štátmi vedú k reguláciám, ktoré vyžadujú transparentnosť až na úroveň komponentov – najmä ak sa dodávatelia chcú udržať na kľúčových medzinárodných trhoch.

  1. „Komplexný“ pohľad na systém

Celkové náklady na vlastníctvo (TCO) sú bezpochyby dôležitým meradlom – to všetci uznávajú. Dodávatelia zabezpečenia však budú musieť čoraz častejšie zohľadňovať a transparentne komunikovať aj celkový vplyv na vlastníctvo bezpečnostného systému, a to vrátane nefinančných aspektov, ako sú environmentálne a spoločenské faktory.