V digitálnom veku, kde je online interakcia súčasťou nášho každodenného života, je ochrana súkromia a zabezpečenie údajov prioritou, ktorej význam neustále narastá.  Jedným z najúčinnejších nástrojov pre bezpečné surfovanie a zachovanie maximálneho súkromia je používanie VPN sietí. Po rozšifrovaní tejto skratky dostaneme slovné spojenie Virtual Privat Network, čo znamená Virtuálna Privátna Sieť. Tento nástroj ponúka množstvo výhod pre každodenných užívateľov internetu, rozhodne nie je určený len pre profesionálov. Kým ich rozoberieme, pozrime sa najprv, čo vlastne sieť VPN je.

VPN je technológia, ktorá vytvára šifrovanú a bezpečnú cestu pre prenos dát medzi vaším zariadením a internetom. Pri pripojení cez VPN sa všetky vaše dáta šifrujú a prechádzajú cez server umiestnený v inej lokalite, čo skryje vašu skutočnú IP adresu a umožní vám anonymné pripojenie na internet. (IP adresa je „numerická adresa“, ktorá jednoznačne identifikuje zariadenie pripojené na internet. Je to akoby unikátne číselné ID pre každý pripojený počítač, telefón alebo iné zariadenie, vďaka ktorému môže komunikovať s ostatnými zariadeniami na internete. IP adresy umožňujú smerovanie informácií cez internetovú sieť tak, aby sa dostali presne tam, kam majú. V podstate je súbor IP adries akýmsi obrovským „telefónnym zoznamom“, obsahujúcim všetky zariadenia pripojené na internet.)

A v čom môže byť používanie VPN siete užitočné?  V prvom rade zvyšuje vašu online bezpečnosť.  Siete VPN pridávajú ďalší stupeň bezpečnosti k vašej online aktivite. Šifrovanie dát znamená, že vaše osobné informácie a citlivé údaje sú chránené pred možnými útočníkmi, ktorí by mohli sledovať vašu činnosť online.  Použitie VPN je napríklad vhodné aj pri pripájaní sa k potenciálne rizikovým verejným hotspotom, ktoré využíva množstvo ľudí – napríklad na letiskách. Nemenej dôležitou vecou je, že VPN sieť zvyšuje vaše súkromie.  Ak totiž VPN používate, je ťažšie pre sledovacie systémy a webové stránky zaznamenať a zhromažďovať vaše údaje. Tým sa minimalizuje možnosť sledovania vašich aktivít na internete. Verľa ľudí využíva VPN siete aj pre prácu s obsahom, ktorý je v ich lokalite z toho či onoho dôvodu nedostupný. Niektoré stránky alebo služby sú  napríklad obmedzené na základe geografickej lokality. VPN vám umožní obísť tieto obmedzenia tým, že sa pripojíte cez server v inej lokalite, čím získate prístup k obsahu, ktorý by inak bol pre vás nedostupný. Takto možno napríklad získať prístup k sociálnym sieťam v krajinách, ktoré ho z politických dôvodov blokujú.

 

Použitie VPN sietí nielen zvyšuje vaše bezpečie v online prostredí a pri pripájaní sa k verejným hotspotom, ale znemožňuje aj sledovanie vašich aktivít a ukladanie dát, ktoré sa ich týkajú. Taktiež tieto siete možno využiť pre prístup k službách, ktoré sú v niektorých krajinách z toho či onoho dôvodu neprístupné a blokované.