Blockchain je revolučná technológia, ktorá zmenila spôsob, akým chápeme a vykonávame transakcie a uchovávame údaje. Na prvý pohľad môže byť ťažké pochopiť, ako funguje, no v skutočnosti je to pomerne jednoduchý koncept. Veľa o ňom píšeme napríklad v súvislosti s kryptomenami a ich zabezpečením. čo to teda vlastne je?

Blockchain je decentralizovaný systém záznamu údajov, ktorý je tvorený blokmi, pričom každý blok obsahuje určité množstvo dát. Tieto bloky sú potom prepojené do reťazca (odtiaľ pochádza aj názov „blockchain“). Hlavnou vlastnosťou tejto technológie je jej decentralizovaný charakter – údaje nie sú uložené na jednom centrálnom mieste, ale sú distribuované počítačmi v sieti, nazývanej uzly.

Ako to funguje? Keď sa uskutoční transakcia alebo je vytvorený nový záznam, napríklad prevod vyšššie spomenutej kryptomeny alebo zápis vlastníctva, informácie o tomto udalosti sa zaznamenajú do nového bloku. Tento blok je potom pridaný na koniec reťazca a distribuovaný všetkým uzlom v sieti. Dôležitým prvkom je aj fakt, že každý nový blok obsahuje aj odkaz na predchádzajúci blok, čo zabezpečuje nezmeniteľnosť údajov.

Predstavte si, že máte napríklad dôležitý dokument, ktorý chcete uchovať tak, aby bol bezpečný a nezávislý od jedného miesta. Blockchain môže fungovať ako distribuované úložisko súborov. V tomto prípade by každý blok v blockchaine mohol obsahovať malý fragment tohto dokumentu (odkazujúci na predošlý blok v reťazci). Skutočný dokument by bol rozdelený na kúsky a uložený v rôznych blokoch v rámci siete. Týmto spôsobom by ste mali údaje redundantne uložené na viacerých miestach a mohli by ste k nim pristupovať cez blockchain.

Veľa sa v súčasnosti hovorí aj o to, že voľby äkamkoľvek! by mohli prebiehať elektronicky.  Mnohí však majú strach z toho, že takto by mohli byť ľahšie falšovateľné a manipulovateľné. nie však, ak by sa využil blockchain.  Technicky nie je dnes žiadny probém vytvoriť systém elektronického hlasovania, kde každý hlas by bol zaznamenaný v blockchaine. To by zabezpečilo integritu volieb a minimalizovalo možnosti manipulácie s výsledkami, pretože každý hlas by bol verejne dostupný a nezmeniteľný.


Čítajte viac: Porciovanie prasiat, alebo ako súvisí láska a kryptomeny


Dostupnosť a nezameniteľnosť sú mimoriadne dôležitým benefitom, ktoré  prináša technológia využívajúca blockchain, pretože  prináša transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Jeho decentralizovaná povaha znamená, že neexistuje jedno centrálne miesto, kde by sa dáta uchovávali, a preto je menej náchylný na útoky hekerov. Okrem toho, keďže údaje v blockchaine sú distribuované všetkým uzlom siete a každý blok je spojený s predchádzajúcim, je nesmierne náročné, takmer nemožné, zmeniť alebo vymazať nejaký záznam bez súhlasu väčšiny siete.

Jedným z najznámejších príkladov využitia blockchainu je kryptomena Bitcoin. Každá transakcia s touto kryptomenou je zaznamenaná do blockchainu, čím sa zabezpečuje transparentnosť a nezmeniteľnosť transakcií. Ďalším príkladom môže byť využitie blockchainu v logistike – sledovanie pôvodu a trasy produktov od výroby až po konečného spotrebiteľa. V oblasti zdravotníctva sa tiež začína využívať blockchain na uchovávanie a zabezpečenie zdravotných záznamov pacientov. Vďaka decentralizácii sa zvyšuje bezpečnosť týchto citlivých údajov.

Tieto príklady ukazujú, ako decentralizovaný charakter blockchainu môže zásadným spôsobom ovplyvniť rôzne oblasti nášho života. Pomáha nielen zvyšovať transparentnosť a bezpečnosť, ale aj meniť spôsob, akým interagujeme a zvyšuje dôveru k digitálnym informáciám a transakciám. Je to revolučná technológia s veľkým potenciálom pre rôzne odvetvia, ktorej význam bude v najbližších rokoch výrazne rásť, najmä vďaka jeho základných charakteristikám, kam patrí  decentralizácia, nezmeniteľnosť a úplná transparentnosť.