„Telekomunikační šmejdi“ sú opäť v akcii, tentokrát na Zemlíne. Telekomunikačný operátor GeCom varuje verejnosť pred nečestnými obchodníkmi, ktorí sa v niektorých lokalitách, kde spoločnosť vybudovala novú optickú sieť snažia osloviť zákazníkov s cieľom donútiť ich uzatvoriť nevýhodné zmluvy o telekomunikačných službách. Títo obchodníci, označovaní ako „šmejdi“, sa snažia klamať a vyvolávať strach s úmyslom získať osobný prospech. GeCom identifikoval šírenie nepravdivých tvrdení zo strany šmejdov, ktorí tvrdia, že spoločnosť prestáva poskytovať služby v danej lokalite alebo že predala svoju sieť konkurenčnej spoločnosti. Taktiež sa snažia získať zákazníkov iných operátorov na základe klamstiev a vyvíjajú tlak na podpísanie zmlúv elektronicky. Tento tlak je často sprevádzaný nepravdivými tvrdeniami o možnom výpadku služieb, aby ľudí donútili podpísať zmluvu.

Je dôležité si uvedomiť, že podpisom zmluvy s týmito nečestnými obchodníkmi sa môžete dostať do situácie, kedy máte dve zmluvy na rovnaké služby a neviete o tom. Preto je dôležité byť opatrný a poriadne sa oboznámiť s podmienkami akýchkoľvek zmlúv.Telekomunikačná únia Slovenskej republiky už v minulosti upozornila na takéto praktiky a odporúča, aby sa ľudia vyhýbali podpisom zmlúv v časovej tiesni. Je dôležité si overiť všetky ústne informácie a zabezpečiť si písomné potvrdenie všetkých podmienok. Ak máte záujem o konkurenčnú ponuku, odporúča sa najprv kontaktovať súčasného poskytovateľa a zistiť, či nie je možné získať lepšie podmienky.

Dôležitou informáciou je, že podľa zákona má každý, kto podpísal zmluvu s obchodným zástupcom operátora mimo priestorov operátora, právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez akejkoľvek sankcie či pokuty. Je preto dôležité mať na pamäti túto možnosť v prípade, že sa rozhodnete zmeniť svoje rozhodnutie a nenechať sa zastrašiť..