Tretí ročník slovenskej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame sa otvára študentom, programátorom, bezpečnostným profesionálom aj talentovaným hráčom. Online hra umožňuje účastníkom každého veku počas desiatich týždňov nahliadnuť do sveta kybernetickej bezpečnosti a vyskúšať si úlohy rôzneho zamerania a náročnosti. Odborným garantom súťaže je Národný bezpečnostný úrad.

Na účasť v hre stačí počítač a voľne dostupné analytické nástroje. CyberGame obsahuje viac ako sedemdesiat úloh v šiestich hracích vetvách, pričom za každú vyriešenú úlohu hráči zbierajú body a vlajky. Scenáre sú inšpirované aktuálnymi udalosťami, keďže úlohy pripravujú profesionáli z Národného centra kybernetickej bezpečnosti (NCKB). Tím NCKB zároveň spravuje komunikačný kanál a poradenstvo pre hráčov.

„Dva predchádzajúce ročníky CyberGame objavili výnimočné talenty kybernetickej bezpečnosti a zároveň ukázali širokej verejnosti kreatívnu a atraktívnu podobu tejto oblasti,“ hovorí Jaroslav Ďurovka, riaditeľ NCKB. Súťaž takto reflektuje chýbajúce tisícky kyberbezpečnostných profesionálov na Slovensku a akútnu potrebu povedomia v tejto oblasti.

Hracia platforma CyberGame bude v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom už v minulom ročníku sa potvrdila vysoká atraktívnosť súťaže pre hráčov, ktorí sa registrovali zo zahraničia. V CyberGame 2024 nájdu hráči tri analytické vetvy – malvérová, forenzná a OSINT analýza. Ďalšia hracia vetva je venovaná kryptografii a tá netechnická má názov Procesy a riadenie bezpečnosti. V tomto roku sa aktuálne pridáva vetva Ofenzívna bezpečnosť, ktorá reprezentuje proaktívny prístup k bezpečnosti. Cieľom je zlepšiť kybernetickú bezpečnosť objavovaním a zmierňovaním potenciálnych hrozieb skôr, než môžu byť zneužité.

 

Na základe registrácie a výsledkov odborný garant vyberie zo slovenských hráčov CyberGame nomináciu reprezentačného tímu v prestížnej súťaži European Cyber Security Challenge 2024. Súťaž ECSC hľadá a podporuje talenty do 25 rokov a toho roku si národné tímy zmerajú schopnosti v októbri v Taliansku. Najlepší hráč CyberGame aj najlepší študent získajú prestížny hráčsky notebook, ďalšie notebooky sú pripravené pre najmladšieho hráča, ktorý zvládne bodový limit, a pre najlepšiu hráčku. Odmeny čakajú aj hráčov vo viacerých kategóriách – učiteľ, zamestnanec verejnej správy a najlepší hráči vo vetvách.

CyberGame je hracia platforma otvorená pre všetkých záujemcov. „Teší nás rastúca účasť a excelentné výsledky hráčov, pričom mnohí dosahujú až na medzinárodné parametre. Rovnako nám však záleží na učiteľoch, ktorí vychovávajú na stredných školách budúce kyberbezpečnostné hviezdy, a junioroch, ktorí už v trinástich rokoch v hre predstihli svojich rodičov,“ uzatvára Jaroslav Ďurovka.

CyberGame 2024 sa hrá desať týždňov od 1.4. do 9.6. 2024. Registrácia www.cybergame.sk