Útočníci sa čoraz častejšie pokúšajú preniknúť do firemných sietí prostredníctvom zastaraného softvéru virtuálnej súkromnej siete (VPN). VPN je bezpečnostná technológia, ktorá umožňuje vytvorenie šifrovaného a bezpečného spojenia cez verejné siete, ako je internet. Cieľom je poskytnúť používateľom anonymitu a bezpečný prístup k dátam a službám. Problémom však je, že firmy majú často ťažkosti s udržiavaním kroku s aktualizáciami, ktoré sú kľúčové na opravu zraniteľností.  Tieto zraniteľnosti môžu hackerom umožniť získanie prístupu k citlivým firemným údajom a spustenie škodlivých činností.

Spoločnosť Eset uviedla, že mnohé organizácie sa stávajú obeťami útokov kvôli zastaranému softvéru VPN. Útočníci môžu využiť zraniteľnosti v softvéri na krádež prihlasovacích údajov, preberanie kontroly nad šifrovanými prenosmi, vzdialené spúšťanie kódu a získanie prístupu k dôležitým firemným údajom. Tieto incidenty otvárajú cestu k ďalším škodlivým útokom, čo môže viesť k závažným následkom pre firemné siete, vrátane kompromitácie a finančných strát. Pokiaľ ransomvérové skupiny získajú prístup na zraniteľné servery VPN, môžu napríklad šifrovať údaje a následne požadovať výkupné, vykonávať špionáž a podobne.

Jedným z prípadov, na ktorý spoločnosť Eset poukázala, je kompromitácia riešenia VPN organizácie Global Affairs Canada, kde hackeri mali prístup k citlivým e-mailom zamestnancov a rôznym serverom počas obdobia najmenej jedného mesiaca. Tento incident spôsobil podľa správy spoločnosti IBM finančné škody vo výške 4,45 milióna USD.

 1. Výhody siete VPN:
  • Zabezpečenie dát: VPN poskytuje vysokú úroveň šifrovania, čím chráni citlivé informácie pred útokmi hackerov.
  • Anonymita a súkromie: Umožňuje skrytie IP adresy a ochranu súkromia používateľov.
  • Prístup k blokovanému obsahu: VPN umožňuje obchádzanie geografických obmedzení a získanie prístupu k obsahu z rôznych častí sveta.
  • Bezpečné pripojenie: Poskytuje bezpečné pripojenie k verejným sieťam, minimalizujúc riziko útokov cez nezabezpečené siete.
  • Flexibilita a mobilita: Umožňuje pracovníkom prístup k interným sieťam z akéhokoľvek miesta, čo je veľkou výhodou pre diaľkovo pracujúcich zamestnancov.
 2. Nevýhody siete VPN:
  • Náklady: Kvalitné VPN služby môžu byť drahé, najmä ak sa vyžaduje vyššia úroveň bezpečnosti a výkonu.
  • Spomalenie pripojenia: Kvôli šifrovaniu a smerovaniu dát cez externé servery môže dôjsť k istému spomaleniu pripojenia a prenosu dát.
  • Závislosť od poskytovateľa: Efektívnosť VPN môže byť ovplyvnená kvalitou poskytovateľa, preto je dôležité vybrať si dôveryhodného poskytovateľa siete VPN.
  • Legislatívne obmedzenia: V niektorých krajinách môže používanie VPN podliehať legislatívnym obmedzeniam, čo môže ovplyvniť jeho dostupnosť a efektivitu.