V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici bude od 25. apríla do 14. júla inštalovaná nová interaktívna výstava s názvom „Od telegrafu k internetu“, ktorá predstaví históriu telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Táto výstava, pripravená v spolupráci so Slovenskou poštou a Poštovým múzeom, prezentuje vývoj komunikačných technológií prostredníctvom prístrojov a zariadení z kolekcie odborníka na elektrotechniku a počítačové siete Rudolfa Kubíka.

Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si telegraf, analógové telefóny, počítače a staré pamäťové médiá. Ďalej budú mať príležitosť naučiť sa používať Morseovu abecedu, vytočiť číslo na telefóne, otestovať počítač s umelou inteligenciou a skúsiť staré 2D počítačové hry.

Časť výstavy bude venovaná osobnosti Jozefa Murgaša, rímskokatolíckeho kňaza, maliara, vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telegrafie. Okrem toho budú prebiehať aj rôzne ukážkové sprievodné podujatia. Kurátor výstavy Peter Račko zdôraznil význam spolupráce s Poštovým múzeom, ktoré prinesie ďalšie informácie o telefóne a telegrafe v poštových službách.

Autor výstavy Rudolf Kubík tiež zdôraznil jej edukačný charakter pre žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom prednášok a workshopov. Výstava ponúka možnosť zážitkovo sa zapojiť do histórie a technologického vývoja odvetvia informačných a počítačových technológií.