Ochrana súkromia sa stala trendom v digitálnom prostredí a Európska únia tvrdo tlačila a tlačí na digitálne platformy, aby ho maximalizovali. Základom je pritom rešpektovanie súkromia pri konverzácii, teda šifrovanie správ.   Využívajú ho populárne platformy ako Facebook, WhatsApp, Instagram a aj sociálna sieť X (Twitter). Čo kedysi bolo len špeciálnou funkciou niekoľkých komunikačných platforiem zameraných na maximalizáciu bezpečnosti sa teraz považuje za samozrejmý štandard.  Zabezpečenie konverzácie medzi odosielateľom a prijímateľom  typu end-to-end je dôležité pre ochranu súkromia, a preto takto šifrované správy nevedia dešifrovať ani operátori.  Avšak táto prax naráža na odpor zo strany európskeho policajného úradu Europol a ďalších policajných predstaviteľov.

V spoločnom vyhlásení Europolu a ďalších relevantných autorít sa zdôrazňuje potreba obmedziť používanie end-to-end šifrovania. Ich argumentom je, že takéto šifrovanie značne obmedzuje možnosti polície pri vyšetrovaní nelegálnych aktivít, čo môže viesť k zvýšenej kriminalite a ohrozeniu verejnej bezpečnosti. Catherine De Bolleová, výkonná riaditeľka Europolu, vo vyhlásení podotkla, že pre technologické firmy je zodpovednosťou vytvárať prostredie, ktoré umožní policajným orgánom vykonávať ich prácu účinne a zabezpečiť bezpečnosť občanov.

Europol tiež varuje pred narastajúcou online kriminalitou, zameranou na deti, šírením nelegálneho obsahu vrátane detskej pornografie a koordinovaním ilegálnych aktivít, vrátane terorizmu, obchodovania s ľuďmi, pašovania drog, vrážd a hospodárskej kriminality. Europol zdôrazňuje, že ochrana súkromia jednotlivca a verejná bezpečnosť nemusia byť protichodné ciele a že existujú technické riešenia, ktoré by mohli túto situáciu vyvážiť, avšak vyžadujú spoluprácu a flexibilitu zo strany technologických spoločností aj vlád.