Vírusy a škodlivý softvér sa stali bežnými problémami pre používateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android, kam ich smeruje drvivá väčšina. Ich prítomnosť  nielen komplikuje využívanie smartfónu, ale ohrozuje aj vaše dáta, osobné a citlivé informácie. Prvou vecou je zistiť, že váš smartfón je zavírený. Príliš komplikované to nie je, príznakov je dosť a sú len ťažko prehliadnuteľné.

K najčastejším patria:

1. Zvýšená spotreba batérie a prehrievanie: Ak zistíte, že zrazu sa vám telefón vybíja oveľa častejšie, môže to byť spôsobené škodlivým softvérom, ktorý neustále beží v pozadí. ten môže spôsobovať aj prehrievanie smartfónu.

2. Nevyžiadané reklamy a otváranie kontextových okien: Časté zobrazovanie nežiaducich reklám a kontextových upozornení svedčí o tom, že máte v telefóne aplikáciu, šíriacu nevyžiadaný obsah. Ale pozor: niektoré nadstavby výrobcov reklamy obsahujú, problémom je odchýlka od normálu, alebo zobrazovanie reklám tam, kde predtým neboli, napríklad pri prepínaní aplikácií.

3. Spomalený výkon: Ak telefón náhle začne pomaly reagovať na príkazy alebo sa aplikácie otvárajú neprimerané dlho, môže to byť pôsobením škodlivého softvéru.

4. Zvýšená spotreba dát: Ak vám vzrastie spotreba dát a neviete bezprostredne odhaliť príčinu, problémom bude možno vírus.

Ako vírus odstrániť a zamedziť tomu, aby sa „vrátil“:

1. Použite spoľahlivý antivírusový softvér: Nainštalujte si dôveryhodný antivírusový softvér zo zdrojov ako Google Play Store a nechajte ho hĺbkovo skontrolovať celý systém. Taktiež môže využiť aj službu na kontrolu aplikácií Play Protect.

2. Zároveň odstráňte všetky aplikácie, ktoré nepoužívate/nepoznáte, najmä s dôrazom na novšie, ktoré vám nič nehovoria a ich inštaláciu si nepamätáte. Ak sa vám nedajú zoradiť aplikácie podľa dátumu inštalácie, sú na to v Google Play špeciálne aplikácie.

3. Aktualizujte operačný systém: Zabezpečte, aby váš telefón mal nainštalované najnovšie aktualizácie operačného systému. Tieto aktualizácie často zahŕňajú záplaty a zlepšenia zabezpečenia, ktoré môžu pomôcť pri boji proti vírusom.

4. Ak nič nepomáha, treba obnoviť továrenské nastavenia, čo je však proces, pri ktorom prídete o všetky dáta, ktoré nemáte zálohované.

Prevencia pred novými vírusmi

Okrem odstránenia aktuálneho vírusu je rovnako dôležité prijať opatrenia na prevenciu budúcich infekcií. Tu sú niektoré základné tipy:

1. Sťahujte aplikácie len  z dôveryhodných zdrojov: Vyhýbajte sa stiahnutiu aplikácií z neoverených zdrojov, ktoré môžu obsahovať škodlivý softvér.

2. Aktivujte ochranné mechanizmy: Zapnite služby ako Google Play Protect, ktoré automaticky skenujú nainštalované aplikácie na škodlivý softvér.

3. Pozorne  kontrolujte oprávnenia, požadované aplikáciami:  Pred inštaláciou aplikácie si dôkladne prečítajte, ktoré oprávnenia vyžaduje. Nedôveryhodné aplikácie často žiadajú o oprávnenia, ktoré pre svoju činnosť vôbec nepotrebujú.