Revolut vyzýva členské štáty Európskej únie, v ktorých pôsobí ako licencovaná banka s viac ako 30 miliónmi zákazníkov, aby zaujali nový prístup v boji proti rastúcemu problému online podvodov, keďže z údajov vyplýva, že 77 % všetkých prípadov podvodov nahlásených spoločnosti Revolut v európskom hospodárskom priestore (EHP) v druhej polovici roka 2023 sa začalo na platformách sociálnych médií.

Dáta spoločnosti Revolut z roku 2023 ďalej ukazujú, že platformy Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger) boli zodpovedné za 61 % prípadov pochádzajúcich zo sociálnych médií a za 40 % z celkovej odcudzenej sumy. Revolut tiež zistil, že najčastejšími typmi podvodov postihujúcimi zákazníkov boli nákupné a investičné podvody, ktoré tvoria 70 %, resp. 12 % nahlásených prípadov.

V roku 2023 Európska komisia predložila nové legislatívne návrhy, ktoré zahŕňajú nariadenie o platobných službách (PSR) zamerané na zavedenie opatrení, ktoré bankám pomôžu bojovať proti podvodom spojeným so zneužitím identity zamestnancov bánk. Ministerstvá členských štátov EÚ, ktoré sú spolu s Európskou komisiou a Európskym parlamentom v úlohe spoluzákonodarcov, sa teraz snažia zaujať konečné stanovisko o podobe celoeurópskych pravidiel prevencie a odhaľovania podvodov. Revolut vyzýva miestne inštitúcie a inštitúcie EÚ k zvýšeniu úsilia o pomoc pri riešení podvodov už v samotnom zdroji, ktorým sú predovšetkým platformy sociálnych médií, namiesto toho, aby sa zameriavali len na podvody so zneužitím identity zamestnancov bánk. Z údajov Revolutu vyplýva, že podvodníci sa vydávali za zamestnancov bánk len v 4 % všetkých autorizovaných podvodov v roku 2023.

Z prieskumu Revolutu v EHP vyplýva, že v roku 2023 boli hlavnými dvoma typmi podvodov pochádzajúcimi zo sociálnych médií:

  • Investičné podvody, pri ktorých sa jednotlivcom sľubuje príležitosť na rýchle zbohatnutie výmenou za investovanie veľkých súm peňazí. Napriek tomu, že investičné podvody tvoria len 12 % prípadov, predstavujú až 61 % odcudzených prostriedkov.
  • Nákupné podvody, pri ktorých sa osoby nechajú podviesť a kúpia si tovar, ktorý neexistuje alebo nezodpovedá inzerovanej ponuke. Tento typ podvodu je zodpovedný za 18 % odcudzených prostriedkov, a aj keď z hľadiska objemu stratených peňazí nemá až taký veľký význam, ide o najrozšírenejší druh podvodu. Väčšina prípadov pochádza z trhovísk s obmedzenými kontrolnými mechanizmami a nástrojmi na kontrolu rizík.

Revolut na Slovensku poukazuje na podobnú situáciu ako v iných krajinách Európy. V druhej polovici roka 2023 pochádzalo 71 % podvodov z platforiem sociálnych médií. Platformy Meta predstavujú 68 % podvodov pochádzajúcich zo sociálnych médií a 76 % celkovo odcudzených prostriedkov.

„Ministerstvá členských štátov EÚ majú teraz možnosť navrhnúť legislatívne opatrenia, ktoré požadujú od veľkých technologických spoločností boj proti podvodom na úrovni EÚ. Dúfame, že jasne vymedzené povinnosti a správne finančné stimuly pre spoločnosti znížia úroveň podvodov s APP v EÚ,“ dodáva Malouf.