V dnešnej dobe, kedy technológie umelej inteligencie (AI) napredujú míľovými krokmi, sa objavujú znepokojujúce otázky o ich potenciálnom zneužití na šírenie dezinformácií a manipuláciu spravodajstva. Podľa najnovšej štúdie Inštitútu Reuters pre výskum žurnalizmu (RISJ) existujú medzi verejnosťou značné obavy o dôveryhodnosť a spoľahlivosť obsahu vytvoreného pomocou AI.

Štúdia, ktorá zahŕňa prieskum vykonaný na vzorke viac ako 100 000 respondentov z 47 krajín, poukazuje na výzvy, ktorým čelia spravodajské médiá v súvislosti s nástupom generatívnej umelej inteligencie (GenAI) od technologických gigantov ako Google či OpenAI. Tieto nástroje umožňujú vytvárať rôzne informačné súhrny, čo môže znižovať návštevnosť spravodajských webov.

Prieskum medzi 2000 respondentmi v USA a Spojenom kráľovstve odhalil značnú nedôveru voči spravodajstvu generovanému umelou inteligenciou, najmä pri citlivých témach ako je politika. Až 52 % respondentov v USA a 63 % v Spojenom kráľovstve úplne nedôveruje takémuto obsahu. Zároveň však respondenti naznačili, že ak by novinári využívali AI iba na uľahčenie svojej práce, nepovažovali by to za výraznú prekážku. Nic Newman, hlavný autor štúdie z RISJ, vyjadril prekvapenie nad mierou nedôvery verejnosti: „Celkovo mali ľudia obavy o spoľahlivosť a dôveryhodnosť obsahu vytvoreného umelou inteligenciou.“

Potenciálne zneužitie AI na manipuláciu spravodajstva a šírenie dezinformácií predstavuje vážnu hrozbu pre integritu a dôveryhodnosť médií. Akademické štúdie a hodnotenia poukazujú na to, že nástroje GenAI môžu byť zneužité na vytváranie falošných správ, deepfake videí alebo obrazov, ktoré môžu viesť k masívnemu šíreniu dezinformácií. Tieto technológie totiž umožňujú vytvárať obsah, ktorý je na prvý pohľad presvedčivý a ťažko odlíšiteľný od skutočnosti.

Odborníci preto zdôrazňujú potrebu zavedenia prísnych etických zásad a mechanizmov na overovanie a kontrolu obsahu vytvoreného pomocou AI. Médiá by mali byť transparentné pri využívaní týchto technológií a zaviesť primerané kontrolné opatrenia na zabezpečenie pravdivosti a presnosti informácií. Zároveň je nevyhnutná zvýšená mediálna gramotnosť verejnosti, aby bola schopná kriticky hodnotiť a overovať zdroje informácií. Táto výzva predstavuje test pre médiá, ktoré musia nájsť spôsob, ako využívať výhody pokročilých technológií AI, ale zároveň zachovať svoju dôveryhodnosť a integritu.