Bezpečný pohyb v online prostredí je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitý, pretože väčšina z nás je s internetom spojená takmer neustále. Stretávame sa s rôznymi hrozbami, ako sú kybernetické útoky, phishing, malvér a mnohé ďalšie. Hoci sa obvykle sústreďujeme na zabezpečenie konkrétneho zariadenia alebo aplikácie, existujú všeobecné zásady, ktoré môžeme dodržiavať nezávisle na tom, aký operačný systém alebo zariadenie používame. Nasledujúcich 10 zásad je kľúčových pre zvýšenie vašej online bezpečnosti a minimalizáciu rizík spojených s online aktivitami.

1. Nezanedbávajte bezpečnosť svojho počítača

Pravidelná aktualizácia antivírusového softvéru a firewallu na vašom počítači je nevyhnutná. Symantec,  popredná spoločnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zdôrazňuje, že hrozby, ako je ransomvér, stále rastú exponenciálnym spôsobom. Aktualizovaním zvýšite bezpečnosť svojho počítača alebo iného zariadenia y pred týmito nebezpečnými útokmi.

2. Zabezpečte aj svoj mobilný telefónu

Vaše mobilné zariadenie je často spojené s vašimi online účtami. Je preto dôležité zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany ako počítaču, respektíve notebooku. Mnoho bezpečnostných aplikácií je dostupných pre smartfóny, ktoré vám môžu pomôcť chrániť váš telefón pred hrozbami. Výskum spoločnosti Kaspersky Lab ukázal, že v roku 2018 bolo uskutočnených viac ako 116 miliónov pokusov o infikovanie mobilných zariadení malvérom. Odvtedy počet týchto pokusov každoročne rastie.

3. Overujte si pôvod aplikácií

Keď sťahujete aplikácie na svoje mobilné zariadenie, dávajte pozor, aby pochádzali z dôveryhodných a overených zdrojov, ako sú oficiálne obchody s aplikáciami, napríklad Google Play alebo App Store. Pred sťahovaním overte aplikáciu, čítajte recenzie a sústreďte sa na hodnotenia od ostatných používateľov. V roku 2018 bolo zistených viac ako 20 000 falošných aplikácií na platforme Android, čo ukazuje na existenciu rizika spojeného s neverifikovanými aplikáciami.

4. Chráňte svoje prihlasovacie údaje

Vaše prihlasovacie údaje sú kľúčové pre vašu online bezpečnosť. Nikdy ich nedávajte nikomu a neukladajte ich na verejných počítačoch alebo v zdieľaných sieťach. Banky nikdy nežiadajú vaše prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé dáta telefonicky, e-mailom ani cez sociálne siete. Ochrana týchto údajov je základom pre bezpečné online bankovníctvo a ochranu vašich financií.

5. Bezpečný PIN

Ak používate PIN kódy, uistite sa, že sú dostatočne silné. Predvolené PINy, ako je dátum narodenia alebo „1234,“ by mali byť okamžite zmenené. Ak si svoj PIN nemôžete zapamätať a musíte si ho niekam zapísať, neponechávajte ho blízko kreditnej karty. Bezpečnostný PIN je kľúčový pre ochranu vašich finančných transakcií.

6. Používajte len silné heslá

Heslo by malo byť unikátne, ťažko odhadnuteľné a obsahovať kombináciu veľkých a malých písmen, čísel a špeciálnych znakov. Používanie jedného hesla pre rôzne služby je rizikové. Odborníci odporúčajú používanie správcov hesiel pre ich jednoduchšie zapamätanie si a dvojfaktorovú autentifikáciu na zvýšenie bezpečnosti prihlasovania.

7. S e-mailovými prílohami narábajte obozretne

Neotvárajte e-maily od neznámych odosielateľov a neposielajte peniaze neznámym osobám. Mnoho phishingových útokov začína cez e-maily s podozrivými prílohami alebo odkazmi. Skontrolujte e-mailovú adresu odosielateľa a pravopis, aby ste zabránili podvodom.

8. Nakupujte online len u overených predajcov

Pri online nákupoch preferujte overených predajcov. Všimnite si, či majú aspoň zabezpečené webové stránky s ikonou zámku v URL adrese. Takisto je dôležité čítať recenzie a skúsenosti od iných zákazníkov, aby ste sa vyhli podvodom. V roku 2020 bolo viac ako 15% spotrebiteľov  len v USA obeťami online podvodov pri nákupoch na internete.

9. Čítajte upozornenia –  od banky a aj antivírusového riešenia

Nezanedbávajte upozornenia od svojej banky alebo antivírusového riešenia. Vývoj kybernetických hrozieb je rýchly, a preto je dôležité byť informovaný o potenciálnych rizikách a útokoch. Ignorovanie týchto upozornení môže viesť k finančným stratám a iným problémom.

10. Informujte banku, ak sa vám niečo nepozdáva

Ak máte aj len podozrenie, že sa s vaším účtom niečo podozrivé deje, okamžite kontaktujte svoju banku. Rýchla reakcia môže zabrániť väčším škodám a ochrániť vaše financie. Pre tento prípad majú banku zriadenie krízové linky, fungujúce v režime 24/7.

Tieto 10 zásad je kľúčových pre vašu online bezpečnosť a väčšina z nich môže byť uplatňovaná nezávisle na tom, aké zariadenie používate. Dôkladné dodržiavanie týchto pravidiel môže ochrániť vaše osobné údaje, financie a celkovú online bezpečnosť, vrátane možnej krádeže identity.