Digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl na Slovensku sa medziročne zlepšili. Medzery majú pri používaní kancelárskych nástrojov, riešení komplexných úloh a bezpečnosti. Vyplýva to z predbežného zhodnotenia 12. ročníka IT Fitness Testu, ktorý sa realizoval v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine. Slovensko skončilo najlepšie. O výsledkoch informoval predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský (na hlavnej foto).

„Jednoznačne treba popracovať na príprave práce s kancelárskymi nástrojmi. Od absolventa základnej školy sa určite očakáva, že vie pracovať s týmito nástrojmi, aby mohol úspešne študovať na strednej škole,“ načrtol Lelovský. Rovnako zdôraznil význam týchto zručnosti pri absolventovi strednej školy, aby mohol študovať ďalej alebo sa zapojiť do pracovného procesu. Medzi základnými školami dosiahlo Slovensko priemernú úspešnosť 58,17 percenta, ide o trojpercentný nárast. Zapojilo sa 684 škôl, 13 240 žiakov vo veku 7 až 16 rokov. Najlepšie obstáli školy v Bratislavskom kraji. „Najlepšie sa vedie žiakom pri používaní internetu, to znamená bežné internetové vyhľadávania, kombinácie a podobne, slabšie to bolo tento rok v prípade bezpečnosti,“ skonštatoval Lelovský.

Priemerná úspešnosť stredoškolákov bola 57,17 percenta, čo je o päť percent viac ako vlani. Najlepšie skončil Prešovský kraj. Na testovaní sa zúčastnilo viac ako 30 000 respondentov nad 15 rokov a 2 540 pedagógov. Študentom robili problém najmä otázky týkajúce sa používania kancelárskych nástrojov.

Kritické myslenie a porozumenie kontextu sa podľa Lelovského zdá ako všeobecným problémom. „V tejto oblasti musíme zabrať, aby sme absolventov pripravili na reálny život,“ skonštatoval. Rozdiel vo výsledkoch medzi študentmi a učiteľmi je pri základných školách vyšší ako pri stredných. „Aj učitelia sa musia viac zapojiť do prípravy a zvyšovania digitálnych zručností, aby boli vzorom pre žiakov a študentov a dokázali ich previesť digitálnym svetom,“ myslí si Lelovský.


Čítajte viac:  Zapojte sa do IT Fitness Testu, najrozsiahlejšieho medzinárodného testovania digitálnych zručností


Celkovo sa v rámci piatich krajín do testovania zapojilo takmer 150.000 respondentov. Otázky každoročne zostavuje slovenský autorský tím expertov. Sú praktické, sústreďujú sa najmä na konkrétne zručnosti, čítanie s porozumením, schopnosť využívať získané vedomosti. Štátny tajomník ministerstva informatizácie Ivan Ivančin vníma testovanie ako nastavené zrkadlo. Považuje za dôležité poskytovať mladým ľuďom príležitosť vzdelávať sa, tvoriť, objavovať. „Nech sa naši mladí ľudia nestávajú iba užívateľmi technológií, ale tvorcami inovácií, ktoré formujú svet,“ uviedol. Štátny tajomník ministerstva školstva Slavomír Partila vidí vo výsledkoch testovania pozitívny impulz.

Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pripomenula, že digitálne zručnosti sú kľúčové nielen na zvládanie technológií, ale aj pre ochranu a zachovanie demokracie a základných európskych hodnôt. Lenka Axlerová zo spoločnosti Microsoft skonštatovala, že kľúčové je, čo sa so získanými dátami urobí. Upozornila, že umelá inteligencia už teraz ovplyvňuje trh práce. Mení sa aj spôsob a obsah toho, čo sa učí na školách. Zdôraznila, že schopnosť porozumieť textu bude stále dôležitejšia.