Facebook evidentne starne so svojimi používateľmi, najmladšiu generáciu nielenže oslovujú úplne iné služby, ale má navyše aj problém k sociálnym sieťam zaujať jednoznačný postoj.

Po­dľa rozsiahleho prieskumu s názvom Teens, Social Media & Technology 2018, ktorý v uplynulom roku uskutočnila spoločnosť Pew Research Center, Facebook využíva približne polovica amerických tínedžerov vo veku od 13 do 17 rokov. Oveľa viac sa ich dnes hlási k YouTubu, Instagramu a Snapchatu. Na otázku, ktorú sociálnu sieť využívajú najčastejšie, len 10 percent z nich uviedlo Facebook.

V podobnom prieskume, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2014 až 2015, bol Facebook primárnou voľbou pre vyše 70 percent z nich. Na prieskume vidno aj to, že mladí si nie sú celkom istí v tom, čo im virtuálny život na sociálnych sieťach dáva a čo berie. Necelá tretina z nich si myslí, že ich jednoznačne obohacuje, štvrtina z nich má presne opačný názor a 45 percent si myslí, že využívanie sociálnych sietí nemá na ich život ani pozitívny, ani negatívny vplyv.

Keď dostali možnosť vlastnými slovami opísať, v čom vidia ich prínos a čo je na nich zlé, v skupine, ktorá sociálne siete hodnotila pozitívne, tínedžeri najviac vyzdvihli možnosť spojiť sa s priateľmi a rodinou, ľahkú dostupnosť informácií a možnosť nájsť nových ľudí s podobnými záujmami. Naopak, tí, ktorí hodnotili vplyv sociálnych sietí negatívne, najviac kritizovali internetové šikanovanie, narušené vzťahy a stratu osobného kontaktu a, čo je zaujímavé, nerealistický pohľad na život ostatných.

Zaujímavé je, že sa našla preukázateľná súvislosť medzi preferovaním sociálnych sietí a sociálnym postavením tínedžerov. K Facebooku sa oveľa viac hlásia tínedžeri z rodín s nižším príjmom. Konkrétne v rodinách s ročným príjmom do 30-tisíc dolárov preferuje Facebook až 70 percent tínedžerov, zatiaľ čo v rodinách s príjmom nad 75-tisíc dolárov to je len 36 percent.

Napriek tomu takmer polovica tínedžerov tvrdí, že sú online „takmer nepretržite“. Je to skoro dvojnásobný počet oproti prieskumu v rokoch 2014 až 2015. Zaujímavé je, že viac to platí pre dievčatá (50 percent) než pre chlapcov (39 percent). Záver je jednoznačný – tínedžeri čoraz viac času trávia vo virtuálnom priestore, pričom ho začínajú brať ako prirodzenú a samozrejmú súčasť svojho života – väčšina z nich ho nevníma ani pozitívne, ani negatívne.

S tým súvisí ďalší trend – chcú v ňom predovšetkým žiť, dôležitejší je pre nich okamžitý kontakt v reálnom čase a možnosť získavania informácií bez zaznamenávania histórie. Aj to je jeden z dôvodov, prečo je Facebook na ústupe a vytláčajú ho platformy, ktoré sa tomu trendu dokázali viac prispôsobiť.