Európska únia zahájila konanie voči sociálnym sieťam Facebook a Instagram, ktoré vlastní spoločnosť Meta, pre podozrenie, že tieto platformy spôsobujú návykové správanie u detí.  Európska komisia (EK), regulačný orgán EÚ pre technológie, vo svojom oznámení uviedla, že má dôvodné podozrenie, že systémy týchto platforiem môžu u detí podnecovať behaviorálne závislosti. Ďalší problém, ktorý Komisia zdôraznila, je takzvaný efekt králičej nory. Ten nastáva, keď algoritmus poskytuje používateľom stále viac súvisiaceho obsahu, čo môže viesť k vystaveniu nebezpečnejšiemu obsahu.

Eurokomisár pre vnútorný trh, Thierry Breton, vyhlásil, že Meta nesplnila svoje povinnosti podľa DSA a dostatočne nezmiernila riziká negatívnych účinkov na fyzické a psychické zdravie mladých Európanov. EK má tiež obavy, že nástroje spoločnosti na overovanie veku nie sú dostatočne účinné. Spoločnosť Meta zatiaľ na začatie vyšetrovania nereagovala. EK bude zhromažďovať dôkazy prostredníctvom dodatočných žiadostí o informácie, rozhovorov a inšpekcií. Ide už o druhé konanie voči spoločnosti Meta. Minulý mesiac začala Únia vyšetrovanie týkajúce sa obáv, že Facebook a Instagram nedostatočne bojujú proti dezinformáciám. Vyšetrovanie môže viesť k prísnym sankciám až do výšky šiestich percent ročných globálnych príjmov spoločnosti, ak Komisia zistí porušenie ustanovení európskeho nariadenia o digitálnych službách (DSA).

Podľa tohto nariadenia podliehajú platformy s viac než 45 miliónmi aktívnych používateľov rozsiahlym pravidlám moderovania obsahu. Zákonu podliehajú tiež sociálne siete Facebook či Tiktok. EK môže týmto platformám udeliť za porušenie DSA pokutu, ktorá sa v niektorých prípadoch môže rovnať až vyššie uvedeným šiestim percentám ich celosvetového obratu. Vo výnimočných prípadoch, keď má EK k dispozícii aj súdny príkaz, môže spoločnosti dočasne zastaviť činnosť.