Tri najväčšie servery s pornografickým obsahom sa budú musieť prispôsobiť novej európskej smernici, ktorá vyžaduje overenie veku každého návštevníka. Dôvodom je, že pornografické webové stránky XVideos, Pornhub a Stripchat budú zaradené do zoznamu veľmi veľkých online platforiem  (VLOPs) podľa DSA (Zákon o digitálnych službách ), oznámila  nedávno Európska komisia.  Cieľom DSA je vytvoriť bezpečnejšie digitálne prostredie jednoznačným stanovením zodpovednosti pre aktérov pôsobiacich online vrátane toho, ako sa vysporiadať s nezákonným obsahom online, ako je predaj alebo nákup nebezpečného tovaru, a škodlivým, ale legálnym obsahom, akým sú napríklad nenávistné prejavy.

Pod zvýšenú kontrolu  patria platformy, ktoré mesačne využíva viac ako 10 % obyvateľov EÚ, teda 45 miliónov používateľov mesačne, predstavujú totiž  pre spoločnosť „systémové riziko“, preto musia dodržiavať osobitný režim moderovania obsahu vrátane povinností týkajúcich sa transparentnosti a riadenia rizík.

Podľa agentúry The Associated Press (skr. AP) začala na základe toho Európska únia od troch najväčších prevádzkovateľov serverov s pornografickým obsahom vyžadovať implementovanie systému na overenie veku ich návštevníkov. Stránky Pornhub, XVideos a Stripchat, ktoré mesačne navštívi až 45 miliónov ľudí, teda budú podliehať pod nový Zákon o digitálnych službách DSA. Ten definuje, ako majú firmy narábať s citlivými údajmi (napríklad už spomenutá kontrola veku), nelegálnym a autorsky chráneným obsahom. “Ide o prvé pornografické stránky, ktorých prevádzku má kontrolovať nová smernica zákona DSA definujúca, ako majú chrániť používateľov pred nelegálnym obsahom,” uvádza AP.

Pokiaľ by sa prevádzkovatelia stránok vyhýbali povinnosti overovať vek návštevníkov, hrozili by im pokuty až do výšky 6 percent z ich celosvetového obratu. V krajnom prípade by mohol európsky regulátor prístup k stránkam úplne zablokovať. Pornhub však na požiadavku EÚ zareagoval odmietavo s tým, že podľa definície DSA ho nemožno zaradiť medzi veľké online platformy, keďže má v priemere “len” 33 miliónov návštevníkov mesačne. Európska komisia na námietku zatiaľ nezareagovala, no do rozšírenej definície povinností prevádzkovateľov online služieb v smernici DSA zakotvila, že prevádzkovatelia “majú brániť deťom a mladistvým v prístupe k pornografickému obsahu online, a to aj pomocou nástrojov na overenie veku.”

Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia na smernicu DSA nečakali a sami pracujú na návrhu miestnych zákonov, ktoré by od prevádzkovateľov porno-serverov vyžadoval overenie veku, napríklad pomocou kreditných kariet, preukazu totožnosti či skenu tváre.