Chatovanie alebo písanie e-mailov dnes zaberá väčšinu času, ktorý deti a mladí trávia na internete. Vďaka chatu, sociálnym sieťam a aplikáciám instant messagingu (napr. Snapchat, Messenger, WhatsApp) môžu veľmi ľahko nadväzovať kontakty s novými ľuďmi. To je síce lákavé, no prináša to aj niektoré riziká, na ktoré by mali ich rodičia myslieť.

Nadávky a urážky

Deti a tínedžeri sú aj v reálnom živote veľa citliví na osobné nadávky alebo urážky. Podobné je to aj pri chatovaní: veľmi zle znášajú, keď na internete narazia na niekoho, kto ich alebo niekoho ďalšieho ponižuje a uráža. Mnohí vďaka pocitu anonymity, resp. s falošnou identitou rýchlo strácajú zábrany a pôvodne nevinné vtipkovanie tak môže ľahko prerásť do hrubých, rasistických alebo sexistických urážok. Hlavne u menších detí to potom môže vyvolať nepríjemnú úzkosť a strach.

Nevhodný obsah

Niektorí ľudia totiž využívajú svoje profily na šírenie rasistických hesiel alebo sexuálnych narážok. V chatovacích miestnostiach sa často odvoláva aj na externé odkazy na stránky s problematickým obsahom. Na dosah jedného kliknutia myši sú potom deťom dostupné napr. erotické stránky, weby extrémistov a pod.

Sexuálne obťažovanie

V chatoch určených špeciálne deťom a dospievajúcim sa pohybujú aj pedofili, tam totiž majú svoje obete naservírované ako na striebornom podnose. Starší účastníci diskusií sa detí a tínedžerov často dopodrobna vypytujú na ich sexuálne zážitky a predstavy a nezdráhajú sa ich nabádať ku konkrétnym sexuálnym aktivitám. Týmto sexuálnym obťažovaním sú najčastejšie postihnuté mladé dievčatá, výnimočne aj chlapci.

Sexuálne obťažovanie často pokračuje konkrétnymi požiadavkami v súkromnej konverzácii: páchatelia sa dožadujú napríklad posielania použitej spodnej bielizne alebo od detí chcú odvážne fotografie. Často sa detí a tínedžerov pýtajú, či už sú pripravené na videochat, v ktorom by zdieľali sexuálnej aktivity. Takéto požiadavky môžu prísť aj bez predchádzajúceho sexuálneho obťažovania, po úplne neškodnom rozhovore.

Obťažovanie prostredníctvom mobilného telefónu, e-mailu alebo v súkromných chatoch

Približne každý tretí dospievajúci bol niekedy pri chatovaní vyzvaný, aby prezradil skutočné meno, mail alebo telefónne číslo. Hlavne mladšie deti sú k tomu náchylné. Miernejším dôsledkom takéhoto správania býva posielanie spamov, vírusov alebo pornografických textov a obrázkov do e-mailovej schránky alebo na mobil. Niektoré deti ale hovoria aj o dlhodobom obťažovaní e-mailom alebo telefónom – a čo je najnebezpečnejšie – dožadujú sa priameho stretnutia, čo už predstavuje riziko reálneho fyzického zneužitia.

Nikde nie je napísané, že práve vaše dieťa sa pri chatovaní nutne musí s popísanými situáciami stretnúť. Aspoň minimálne skúsenosť s obťažovaním ale popisuje približne polovica detí a tínedžerov, ktorí pravidelne chatujú. Je preto dobré snažiť sa problémom predchádzať. Žiadny dospelý ale nemôže dieťa nonstop kontrolovať. Najlepšou cestou je preto preventívne poučenie detí. Hovorte s nimi o možných nebezpečenstvách chatu a hlavne im vysvetlite, ako sa majú v konkrétnych prípadoch zachovať. Ponúkame aspoň niekoľko odporúčaní:

Pár dobrých pre rodičov

  • Rozprávajte sa s deťmi o základných pravidlách pre chatovanie a diskusie.
  • Zdôraznite im, aby osobné informácie neprezrádzali nikomu, ani keď sú náchylné mu dôverovať.
  • Vysvetlite im, že je absolútne dôležité, aby s dospelými hovorili o tom, ak na chate, resp. v diskusii vidia alebo zažijú obťažovanie.
  • Pripomeňte dieťaťu, že ostré slová a nevhodné narážky ubližujú ostatným, ak nechce, aby sa tak správali k nemu, nesmie ich používať a sú navyše  absolútne nevhodné
  • Povedzte mu, že ak mu komunikácia začne byť nepríjemná, treba ju okamžite opustiť.
  • Vystríhajte ich pred osobnými stretnutiami s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili na webe – v prípade detí je to bez dozoru dospelých absolútne neprijateľné.
  • Pripomeňte im, aby neotvárali žiadne internetové stránky, ktoré im niekto neznámy pošle počas chatovania (môžu obsahovať vírusy alebo nevhodný materiál).