Podľa prieskumu spoločnosti ESET má takmer 90 percent rodičov strach z toho, ako sa ich malé deti vyrovnajú s nástrahami internetu. Stačí však dodržiavať niekoľko základných pravidiel a riziko, že im vaše deti podľahnú, môžete výrazne znížiť.

  1. Poznaj svojho nepriateľa, aj keď nepriateľom vlastne nie je

Internet a sociálne média samozrejme nie sú vašim nepriateľom, no toto staré vojenské pravidlo si možno osvojiť inak. Spoznávajte online svet detí, zoznámte sa s najbežnejšími aplikáciami, ktoré používajú –  dnes sú to hlavne YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook a online hry. Snažte sa porozumieť tomu ako fungujú – tým myslíme nielen ich funkcie ale aj to, prečo a čím vlastne mladých oslovujú. Ak to pochopíte, dokážete deti pred niektorými ich nástrahami oveľa účinnejšie vystríhať a ukázať im, čo je bezpečné a čo už nie.

  1. Začnite deti čo najskôr zoznamovať s technológiami, online svetom a aj problematikou ich bezpečnosti

Toto je úplne samozrejmé – čím skôr začnete deťom vysvetľovať, samozrejme pre ich vek vhodným jazykom, že bezpečnosť je prvoradá, tým skôr si to osvoja a budú to považovať za prirodzené. Ak ich kontrolovaným spôsobom uvediete do online prostredia čo najskôr, môžete ich prirodzeným spôsobom tvarovať  a umožníte im získať základné bezpečnostné návyky, ktoré neskôr budú považovať za úplne samozrejmé.

  1. Rozprávajte sa deťmi o sociálnych médiách a dôležitosti ochrany súkromia

Toto je dôležitá vec. Mnoho rodičov sa uspokojí s tým, že deťom vysvetlia základné veci a následne ich nechajú surfovať s minimálnym dozorom. Ako však rastú, zoznamujú sa viac s internetom a menia sa aj ich preferencie – najmä pokiaľ ide a módne aplikácie a sociálne siete. debatu na túto tému treba otvoriť vždy raz začas – zistíte podľa toho, čím deti práve v online priestore žijú a môžete oveľa adekvátnejšie reagovať na prípadné problémy. úplne iným jazykom budete komunikovať o sexuálnych predátoroch na internete so 6-ročným dievčaťom a inak s 13-ročným. Celý čas ale treba sledovať, čo v online prostredí robia a debatu o bezpečnosti ich aktivít musíte otvárať opakovane.

  1. Dbajte na to, aby všetky vaše zariadenia boli primeraným spôsobom zabezpečené

Doba, keď celá rodina pristupovala na internet z jedného centrálneho počítača, je už dávno za nami. Máme tu tablety, notebooky, smartfóny, inteligentné televízory, smart hodinky a smart hračky. Je dôležité kontrolovať pri nich úroveň zabezpečenia a aktualizovať ich. A určite treba myslieť aj na to, že takéto množstvo zariadení nemožno efektívne kontrolovať, uľahčiť si to však môžete využívaním špeciálnych aplikácií, existujúcich pre iOS aj Android, ktoré umožňujú rodičovskú kontrolu, respektíve optimalizovanie zariadení používaných deťmi tak, aby po internete surfovali nielen bezpečnejšie, ale aj na to, aby na ňom netrávili extrémne veľa času.